Parole, parole, parole, czyli słów kilka o wystąpieniach publicznych

CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa
See on map

Język :
polski

Cena : 600 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 900 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Non ouvert

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte

Zapraszamy na warsztaty z Mirosławem Oczkosiem - trenerem, aktorem, specjalistą ds. wizerunku

>

Cele szkolenia :

 • Doskonalenie umiejętności efektywnego przekazywania zamierzonych treści, kontrolowania własnych zachowań oraz panowania nad uwag? i zainteresowaniem odbiorców.
 • Rozwój osobistej wiarygodności, zaufania do siebie oraz pozytywnego, partnerskiego stosunku do odbiorców prezentacji.

Sposób realizacji :

 • Ćwiczenia indywidualne i w parach,
 • Ćwiczenia dykcyjne,
 • Odgrywanie scenek, wyst?pienia na forum
 • Ćwiczenia indywidualne z użyciem kamery video.
 • Dokładne omówienie każdego wyst?pienia w kontekście wcześniej postawionych i realizowanych celów.
 • Ćwiczenia oparte na przykładach z życia zawodowego.

Program :

Komunikacja werbalna, czyli co i jak mówić

 • Plan i treść wypowiedzi
 • Dobór słów oraz ton wypowiedzi
 • Sposoby efektywnego przekazywania treści

Praca głosem

 • Artykulacja
 • Brzmienie /sposoby oddychania a brzmienie głosu/
 • Akcentowanie, intonacja
 • Usprawnianie aparatu   mowy

Znaczenie mowy ciała oraz innych przekazów niewerbalnych

 • Kontakt wzrokowy
 • Prawidłowa postawa ciała i ustawienie prezentera w przestrzeni
 • Pozycja siedz?ca i pozycja stoj?ca
 • Ręce i gestykulacja a akcentowanie treści
 • Nawyki gestykulacyjne
 • Mimika

Budowanie własnego wizerunku     w wyst?pieniach publicznych i   prezentacjach

 • Zasada pierwszego wrażenia i jego skutki w dalszym przebiegu prezentacji
 • Jak świadomie kształtować pierwsze wrażenie?
 • Jak budować wizerunek osoby sympatycznej, godnej zaufania oraz kompetentnej?
 • Spójność języka ciała, tonu głosu i treści wypowiedzi jako podstawa dobrej autoprezentacji
 • Kreowanie własnego wizerunku – dobór stroju do sytuacji

Techniki wywierania wpływu.

 • Jak przejść od tego,   co powiedziane do tego, co zaakceptowane?
 • Psychologia prezentacji , czyli jak dotrzeć do każdego słuchacza.   Jak rozpoznać każdy z typów
  i jak dostosować do nich przekaz.
 • Język wyst?pień i prezentacji. Jak przekazywać informacje posługuj?c się pozytywnym językiem? Jakich słów negatywnych unikać?

Trener :

Mirosław Oczkoś - Trener, aktor, reżyser, specjalista ds.wizerunku

Trener prowadzi szkolenia grupowe i indywidualne oraz konsultacje
z zakresu prezentacji, autoprezentacji, wyst?pień publicznych, kontaktów z mediami. Przeprowadza diagnozę predyspozycji indywidualnych. Rozwija umiejętności świadomego i profesjonalnego w mediach. Współorganizuje i prowadzi projekty typu development center, jak również szkolenia niestandardowe, wykorzystuj?ce działania teatralne i filmowe. Uczy stosowania technik aktorskich, pracy głosem (dykcja) w kontaktach. Jego programy zawieraj? kompleksowe rozwi?zania i przygotowuj? uczestników, nawet do najtrudniejszy prezentacji i wyst?pień publicznych. Prezentuje nowoczesny i niepowtarzalny styl prowadzenia szkoleń. Ma już tysi?ce zadowolonych uczestników.

 • Trener z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń dla menedżerów, polityków, biznesmenów, psychologów. Aktor, reżyser filmowy i telewizyjny, specjalista Public Relations w zakresie pracy z głosem i autoprezentacji.
 • Wykładowca w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej
  w Warszawie, Warszawskiej Szkoły Filmowej oraz Uniwersytetu Łódzkiego. Współpracownik Centrum Informacji Europejskiej przy Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej w Warszawie.
 • Współtworzył programy i doradzał (z pozytywnym skutkiem) kandydatom
  w kampaniach do Sejmu RP i na Prezydentów miast.
 • Był moderatorem w kilku konfliktach społecznych w dużych firmach produkcyjnych.
 • Był dyrektorem zarz?dzaj?cym jednej z warszawskich agencji reklamowych.
  Aktor, reżyser filmowy i telewizyjny.
 • Współpracował z wieloma stacjami radiowymi m.in. Radio Manhattan Łódź, program
  3 Polskiego Radia, Radio Kolor Warszawa, Radio Plus Warszawa.
 • Autor ksi?żek: „Abecadło mówienia”, „Sztuka poprawnej wymowy, czyli
  o bełkotaniu i faflunieniu” oraz „Paszczodźwięki – mały poradnik dla wielkich mówców”.
 • Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Studia Podyplomowe Public Relations w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
 • Klienci: Bank PKO BP, BANK POCZTOWY S.A., BOMBARDIER S.A., Gaspol,   Ernst & Young Polska , MIEDŹ, PKN ORLEN, KGHM POLSKA, POWSZECHNY DOM KREDYTOWY, BZ WBK, BPH TFI, HYDROBUDOWA Włocławek, LUKOIL,   PEKAO S.A. (Pion Bankowości Korporacyjnej Deutsche Bank PBC, X-Trade Brokers S.A., MINISTERSTWO FINANSÓW, Ministerstwo Skarbu Państwa, NETIA S.A., Zwi?zek Banków Polskich, PTU SA.

Partner merytoryczny :

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!