Optymalizacja procesu produkcji - warsztaty interaktywne w formie gry


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
550 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 750 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Szkolenie prowadzone w formie gry symulacyjnej, dyskusji oraz wymiany doświadczeń, uwag i komentarzy.

 

>

Celem szkolenia jest pomoc w zrozumieniu funkcjonowania przedsiębiorstwa opartego na zasadach Lean Manufacturing oraz praktyczne przygotowanie do optymalizacji procesu produkcji.

Do kogo skierowane jest szkolenie: Szkolenie jest przeznaczone dla managerów wyższego szczebla zarz?dzania produkcj?, dyrektorów działów produkcji i utrzymania ruchu, szefów działów technologicznych i jakości, pracowników działów przygotowania produkcji i utrzymania ruchu, pracowników działów produkcyjno-technologicznych.

Korzyści dla uczestników: Nabycie wiedzy z zakresu planowania i harmonogramów produkcji oraz budowanie świadomości potrzeby optymalizacji procesów produkcyjnych. Poznanie narzędzi pozwalaj?cych na bardziej efektywn? produkcję, nabycie umiejętności w identyfikowaniu problemów na produkcji oraz możliwości ich eliminacji. Optymalizacja w ostatecznym rachunku ma przynieść oszczędności czasu, zasobów, surowców oraz podniesienie wydajności określonego procesu. Wdrożenie zasad Lean Manufacturing pozwoli na uzyskanie wymiernych korzyści w Państwa przedsiębiorstwie – odchudzenie kosztów produkcji i eliminacje wszelkiego typu marnotrawstwa poprzez:

  • 90% redukcji braków
  • wzrost zaangażowania pracowników w sprawy firmy
  • do 50% redukcji czsów przezbrojeń
  • do 30% wzrost wydajności produkcji
  • do 30% redukcji zapasów i robót w toku
  • 50% redukcja Lead Time

Zakres warsztatów: Prowadzone szkolenie zawiera następuj?ce zagadnienia:

  • Zasada push vs. pull
  • Zarz?dzanie magazynami
  • Podstawowe zasady TPM, Kanban, 5 S, SMED, FIFO

Osoba prowadz?ca :

Pascal Flatrès - Po ponad 25 lat międzynarodowego doświadczenia we francuskiej grupie międzynarodowej, która jest światowym liderem w swojej branży, Pascal Flatrès stworzył własn? strukturę: firmę Industrial Best Practice (IBP).

Misj? firmy jest optymalizacja procesów przemysłowych swoich klientów, tak by stali się oni konkurencyjnymi liderami zarówno na rynkach europejskich jak i światowych. IBP koncentruje się na utrzymaniu ruchu i zużyciu energii, wdrażaj?c   zasady Lean Management. W trakcie swojej kariery zawodowej Pascal Flatrès zajmował różne stanowiska w firmie Michelin, gdzie rozpoczynał pracę jako inżynier mechanik w zakładzie we Francji. Następnie przeniósł się do USA, gdzie pracował 10 lat.

Do Polski przybył w 2001 roku i został szefem środkowo-europejskiej sieci Michelin Lean Management. Był również managerem produkcji największego warsztatu obróbki mechanicznej w północnej Polsce. Przez ostatnie 3 lata pełnił funkcję Dyrektora Technicznego fabryki Michelin z siedzib? w Olsztynie.

https://www.linkedin.com/pub/pascal-flatres/61/203/a68

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!