Oddziaływanie i wpływ w biznesie (wersja francuska)


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : francuski

Cena :
550 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 750 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Zapytaj siebie najpierw:

 • Czy w Twojej codziennej pracy relacje z innymi zabieraj? więcej niż 50% czasu?
 • Czy wi?żesz znaczn? część swojego sukcesu z umiejętności? zbudowania w relacjach zaufania, poczucia własnej wartości i szacunku?
 • Czy przez słab? jakość w niektórych relacjach zawodowych zdarzyło Ci się zmarnować istotn? ilość czasu i energii, stracić szansę na dobry rezultat i poczuć dyskomfort?

Jeśli tak, to szkolenie będzie świetn? inwestycj? Twojego czasu.

Szkolenie według metodologii   Interactifs pomoże Ci zmniejszyć rozbieżność pomiędzy tym, jak chcesz, by inni komunikowali się z Tob?, a tym, jak Ty komunikujesz się z nimi.

Szkolenie to rozwinie w Tobie :

 • zdolność do oddziaływania i wpływania w każdej sytuacji (bez manipulacji)
 • umiejętność słuchania (prawdziwego słuchania!)
 • umiejętność szybszego osi?gania celu podczas większych spotkań i rozmów "1:1" (bez pospieszania)
 • zdolność wzbudzania ciekawości, zainteresowania i zaangażowania w każdej rozmowie
 • dokładność i precyzję w komunikacji z innymi
 • umiejętność negocjowania i/lub zajmowania wyraźnego stanowiska przy zachowaniu dobrych relacji, jednocześnie troszcz?c się o własne interesy
 • zdolność wytworzenia pewnej dozy komfortu i przyjemności niezbędnych w relacjach w każdym środowisku biznesowym.

Dla kogo?

 • kadra zarz?dzaj?ca, menadżerowie wyższego i średniego szczebla, handlowcy i pracownicy działów sprzedaży...

Osoba prowadz?ca :

Philippe de Lapoyade - Założyciel i Dyrektor Generalny Interactifs

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!