Ochrona marki w Polsce - spotkanie II

CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa
See on map

Język :
polski

Cena : bezpłatne

Non ouvert

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte

Spotkanie drugie z cyklu trzech spotkań na temat ochrony marki w Polsce. Spotkanie jest skierowane do managerów działów marketingu i działów badań i rozwoju oraz prawników wewnętrznych. Na tym spotkaniu będziemy kontynuować dyskusję na temat ochrony marki w Polsce. Tym razem omówimy kwestię wzorów przemysłowych oraz praw autorskich.

>

W pierwszej części spotkania omówione zostanie prawo wzorów przemysłowych. Powiemy, czym jest wzór przemysłowy oraz jakie s? jego cechy. Następnie omówimy proces rejestracji wzoru przemysłowego oraz jakie wzory nie zostan? zarejestrowane. Poruszona zostanie również tematyka krajowych i wspólnotowych wzorów przemysłowych oraz występuj?ce pomiędzy nimi różnice w rejestracji oraz zakresie ochrony.

W drugiej części spotkania poruszone zostan? prawa autorskie. Omówione zostanie pojęcie utworu oraz cech, jakie musi spełniać dzieło, aby zostało uznane za utwór w rozumieniu prawa autorskiego. Ponadto, zastanowimy się, co nie mieści się w zakresie ochrony prawnoautorskiej.

Spotkania będ? miały charakter praktyczny i będ? omawiały konkretne przypadki.   

Kolejne, ostatnie już spotkanie z tego cyklu : 11 marca 2014

Prowadz?cy :

Marcin Fijałkowski - Radca Prawny / Rzecznik Patentowy

Marcin Fijałkowski kieruje zespołem zajmuj?cym się doradztwem z zakresu ochrony znaków towarowych. Posiada tytuł rzecznika patentowego oraz radcy prawnego. Od 2003 roku specjalizuje się również w sprawach zwi?zanych z prawem autorskim i nieuczciw? konkurencj? oraz reprezentuje klientów przed s?dami cywilnymi, Urzędem Patentowym RP, Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego i polskimi i międzynarodowymi s?dami arbitrażowymi ds. domen internetowych. Doświadczenie zawodowe Marcina Fijałkowskiego obejmuje zarz?dzanie dużymi portfelami znaków towarowych międzynarodowych firm z sektora farmaceutycznego, tytoniowego i FMCG. Pracował również w biurze Baker & McKenzie w Zurychu, gdzie zajmował się koordynacj? międzynarodowych programów egzekucji praw własności intelektualnej. Prestiżowe rankingi branżowe Chambers Europe i Chambers Global rekomenduj? go jako eksperta w dziedzinie własności intelektualnej.

Partner merytoryczny :

  

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!