Wydarzenie wyjątkowe Patronat CCIFP

Ochrona danych i informacji w grupach kapitałowych i relacjach handlowych l Bird & Bird

Kancelaria Bird & Bird, Budynek Central Point, 19 p., ul. Marszałkowska 107, 00-110, Warszawa, Polska
See on map

Język :
Polski

Cena : WYDARZENIE FIRMY STOWARZYSZONEJ W CCIFP

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z organizatorem

Passé

L'événement est terminé.

Wtorek, 17 października 2023 r., 09:00 - 14:00

Kancelaria Bird & Bird zaprasza do udziału w szkoleniu, podczas którego przedstawimy najistotniejsze zagadnienia związane z zarządzaniem danymi w przedsiębiorstwach.

 

Kancelaria Bird & Bird
ul. Marszałkowska 107
Budynek Central Point, 19 p.
00-110 Warszawa

Sprawdź jak dojechać →

 

Podczas szkolenia zajmiemy się zarówno danymi osobowymi, jak i nie-osobowymi, danymi surowymi i bazami danych, danymi źródłowymi i zagregowanymi, informacjami jawnymi i utajnionymi. To wszystko w kontekście wyzwań dla biznesu, które wynikają z coraz bardziej rozbudowanych regulacji w tym zakresie.

Dlaczego warto uczestniczyć?

Europejska Strategia w Zakresie Danych, przyjęta przez Komisję Europejską w 2020 r., przewiduje szereg inicjatyw legislacyjnych i organizacyjnych, mających sprzyjać rozwojowi europejskiej gospodarki opartej na danych. Zakłada się, że dane jako takie, ale i nowe sposoby ich wykorzystania, staną się niebawem głównym motorem wzrostu gospodarczego, nie tylko w Unii Europejskiej.

Wzrost wartości danych powoduje jednak szereg nowych problemów związanych z ich ochroną oraz zapewnieniem uczciwych i przejrzystych warunków obrotu nimi. W efekcie rośnie zapotrzebowanie na konstrukcje prawne (w tym na nowe konstrukcje umowne), a także na odpowiednie ramy organizacyjne, które pozwolą swobodnie korzystać z danych oraz chronić je przed wyciekiem czy utratą wartości. 

Te same czynniki rodzą zarazem coraz większe zainteresowanie danymi ze strony organów regulacyjnych i to nie tylko PUODO, ale i organów ochrony konkurencji. Organy te coraz chętniej analizują zbieranie, wykorzystywanie, a także przepływy i wymianę danych, zarówno między profesjonalnymi uczestnikami rynku, jak również między przedsiębiorcami a konsumentami.

Do kogo skierowane jest szkolenie?

Do udziału w szkoleniu zapraszamy przedstawicieli grup kapitałowych, jak i producentów oraz dystrybutorów towarów i usług, z którymi wiąże się zbieranie i wymiana dużych ilości danych (takich jak urządzenia IoT czy szeroko pojęte e-usługi). Zapraszamy również pracowników instytucji finansowych oraz spółek technologicznych, w szczególności tych, które prowadzą działalność w obszarze B+R. 

Program

 
 
 

09:00 - 09:30

 
 

Rejestracja uczestników i śniadanie

 
 
 
 

09:30 - 10:00

 
 

Przywitanie gości i wstęp

 
 
 
 

10:00 - 10:45

 
 

PANEL I

Dane jako część majątku spółki i ich ochrona

 • Modele ochrony danych – tajemnica przedsiębiorstwa, „własność” danych, dane jako własność intelektualna, kontrakty dotyczące danych, dane jako waluta, itp.
 • Dane jako tajemnica przedsiębiorstwa
 • Wycena szkody polegającej na utracie danych 
   
 
 
 
 
 

10:45 - 11:30

 
 

PANEL II

Wymiana danych między spółkami z grupy z perspektywy regulacyjnej

 • Wstęp do regulacji, które ograniczają swobodną wymianę danych w ramach grupy
 • Wymiana danych osobowych między spółkami z grupy
 • Wymiana danych w instytucjach finansowych – zasady i ograniczenia
   
 
 
 
 
 

11:30 - 11:45

 
 

Przerwa kawowa

 
 
 
 

11:45 - 12:30

 
 

PANEL III

Wymiana i ochrona danych z perspektywy prawa konkurencji

 • Obszary, w których organy konkurencji mogą interesować się danymi
 • Antykonkurencyjna wymiana danych pomiędzy konkurentami
 • Dane w relacjach pomiędzy dostawcą a dystrybutorami i agentami
   
 
 
 
 
 

12:30 - 13:00

 
 

Przerwa lunchowa

 
 
 
 

13:00 - 13:45

 
 

PANEL IV

Nowe regulacje związane z wymianą i udostępnianiem danych

 • Data Act i Data Governance Act, Open Data Act – główne założenia
 • Data Act a dane osobowe
 • Data Governance Act, Open Data Act
   
 
 
 
 
 

13:45 - 14:00

 
 

Zakończenie

 
 

Prelegenci

Szkolenie odbędzie się w formule debaty panelowej, z udziałem prawników z kancelarii Bird & Bird oraz naszych gości, w multidyscyplinarnym składzie: 

 

RSVP do dnia 13 października 2023 r.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Dla osób, które wezmą udział w szkoleniu, wystawiamy zaświadczenia uczestnictwa.

Wydarzenie jest zamknięte dla przedstawicieli innych kancelarii prawnych oraz firm doradczych. Dziękujemy za Państwa zrozumienie. 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!