Noworoczne Rendez-vous Biznesu w Ambasadzie Francji


Piękna 1, Warszawa / godz. 18.00

Język : francuski / polski

Cena :
bezpłatne dla firm stowarzyszonych w CCIFP

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Perspektywy rozwoju polskiej gospodarki zawsze były w centrum zainteresowań pracodawców i inwestorów zagranicznych w Polsce. Dlatego też CCIFP zaprosiła specjalnie na tę okazję Pana Ryszarda Petru, Przewodnicz?cego Towarzystwa Ekonomistów Polskich, aby osobiście podzielił się swoimi spostrzeżeniami nt. globalnychtrendów w gospodarkach światowych na nadchodz?cy rok i ich potencjalnego wpływu na rozwój ekonomiczny Polski. Wyst?pienie to przybierze formę krótkiej prelekcji, po której obecni na spotkaniu goście będ? mieli możliwość zadania najbardziej nurtuj?cych ich pytań w kontekście przemówienia Pana Petru, jak również perspektyw rozwoju ich firm na polskim rynku.

Rendez-vous rozpocznie się o godzinie 18.00. Ze względu na wyj?tkowe miejsce noworocznego spotkania, serdecznie wszystkich prosimy o to, by przybyli wcześniej i przewidzieli czas na przejście przez bramki bezpieczeństwa umieszczone przy wejściu do Ambasady. W celu uniknięcia wszelkich komplikacji przy wejściu, prosimy również, by pamiętać o zabraniu dokumentu tożsamości.

Comiesięczne spotkania z cyklu "Rendez-vous biznesu" odbywaj? się w każdy pierwszy wtorek miesi?ca i przeznaczone s? dla firm stowarzyszonych i ich partnerów. Organizuj?c je pragniemy stworzyć dla Państwa platformę wymiany opinii na tematy ekonomiczne, społeczne i polityczne, zainspirować do działania i pokazywać nowe możliwości rozwoju.

Koktajlowe spotkanie przy lampce wina jest również doskonał? okazj? do nawi?zania relacji z uczestnikami wydarzenia.

Udział w Rendez-vous biznesu jest bezpłatny dla firm stowarzyszonych i ich partnerów (maks. 2 osoby z firmy) i wymaga uprzedniego zgłoszenia.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!