Nowelizacja ustawy PZP


Siedziba CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
bezpłatne dla firm stowarzyszonych w CCIFP

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Zapraszamy Państwa na spotkanie Komitetu, podczas którego będziemy akceptować ostateczne brzmienie postulowanych zmian w prawie zamówień publicznych.

 

>

Zgodnie z informacj? przekazan? przez przedstawicieli UZP podczas ostatniego Komitetu ds. PPP (podsumowanie spotkania: >>>>>> ) z uwagi na liczne i istotne zmiany w dyrektywach, również polski system prawa zamówień publicznych wymaga szerokiej nowelizacji dlatego też prawdopodobnie opracowana zostanie zupełnie nowa ustawa.

UZP planuje przez najbliższy rok prowadzić konsultacje   w analizowanym zakresie a przez kolejny rok doprowadzić do powstania i wejścia w życie nowej ustawy PZP i zmian do ustawy PPP. W tym kontekście zastanowimy się również, jakie kanały komunikacji z mediami oraz instytucjami powinniśmy wybrać, aby szeroko mówić o naszych postulatach.

Spotkanie odbędzie się   4 czerwca w godz. 14.30 – 16.00 w siedzibie CCIFP, ul. Widok 8.

Agenda spotkania:

1. Akceptacja postulatów nowelizacji ustawy Prawa zamówień publicznych: Jesteśmy na etapie opracowania wspólnego dokumentu. Osoby zainteresowane proszę o kontakt. Firmy, które jeszcze nie przesłały swoich propozycji uprzejmie proszę o jak najszybsze dosłanie.

2.   Wypracujemy założenia stanowiska CCIFP odnośnie:

a. Projektu rozporz?dzenia Ministra Gospodarki w sprawie ryzyk maj?cych wpływ na sposób klasyfikacji zobowi?zań wynikaj?cych z umów o partnerstwie publiczno – prywatnym (http://konsultacje.gov.pl/node/3494), mamy czas na przesłanie naszych uwag do 14 czerwca. Zachęcam do zapoznania się z dokumentem oraz do przygotowania Państwa stanowiska.
b. MG przygotowało również projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o ppp oraz ustawy o finansach publicznych (zostanie opublikowany w czerwcu).

W zwi?zku z planowana nowelizacj? ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi, zachęcam Państwa do przesyłania sugestii do 30 czerwca. Na wrzesień planujemy spotkanie z UZP oraz MIR poświęcone tej nowelizacji.

Za merytoryczne przygotowanie postulatów odpowiedzialne s?: Agnieszka Ferek z kancelarii Baker McKenzie oraz Adriana Bronikowska z Hogan Lovells (Warszawa) LLP.

Serdecznie zapraszamy!

Kontakt: Joanna Jaroch - Pszeniczna, joanna.jaroch@ccifp.pl ; tel : +48 22 696 75 83.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!