Komitety  •  Komitet  •  Wydarzenie wyjątkowe Energia i Środowisko

Nowelizacja ustawy Prawo energetyczne i ustawy o odnawialnych źródłach energii

Język :
polski

Dla firm stowarzyszonych

Cena : Wydarzenie bezpłatne
Komitet skierowany jest do firm, które płacą składkę na poziomie standard lub wyższą.

Liczba miejsc dla firm doradczych jest ograniczona.

Passé

L'événement est terminé.

Podczas najbliższego spotkania Komitetu ds. Klimatu omówimy najważniejsze zmiany wynikające z projektu nowelizacji ustawy.

2 czerwca br. na stronie RCL opublikowano projekt zmiany ustawy – Prawo energetyczne i ustawy o odnawialnych źródłach energii: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12347450/katalog/12792152#12792152 Projekt nowelizacji przewiduje wiele istotnych zmian mających wpływ na funkcjonowanie wszystkich uczestników rynku.

 

Podczas najbliższego spotkania Komitetu ds. Klimatu, które odbędzie się 14 czerwca w godz. 14.30-16.00, prawnicy z zespołu kontraktów publicznych i energetyki w kancelarii Eversheds Sutherland omówią najważniejsze zmiany wynikające z projektu nowelizacji. Celem spotkania jest przygotowanie wspólnego stanowiska zawierającego uwagi do projektowanych przepisów.

 

Projekt nowelizacji wprowadza między innymi:

  • ramy prawne dla funkcjonowania obywatelskich społeczności energetycznych;
  • przepisy dotyczące agregatora rynku energii elektrycznej;
  • zmiany w zakresie rozliczeń prosumentów;
  • mechanizm nierynkowego ograniczania w wytwarzaniu z OZE przez operatorów systemy elektroenergetycznego;
  • uprawnienie Prezesa URE do samodzielnego ustalenia cen i stawek opłat dla przedsiębiorstwa energetycznego w przypadku wydania przez Prezesa URE decyzji w sprawie odmowy zatwierdzenia taryfy;
  • zmiany w obszarze linii bezpośredniej.

 

Spotkanie poprowadzą:

Michał Drozdowicz, radca prawny, partner w zespole kontraktów publicznych i energetyki w kancelarii Eversheds Sutherland

Łukasz Petelski, radca prawny, senior associate w zespole kontraktów publicznych i energetyki w kancelarii Eversheds Sutherland

Ernest Łuczak, radca prawny, associate w zespole kontraktów publicznych i energetyki w kancelarii Eversheds Sutherland

 

Komitet skierowany jest do firm, które płacą składkę na poziomie standard lub wyższą. Ponadto, firmy członkowskie pragnące należeć do jednego z Komitetów muszą prowadzić działalność zawodową związaną z tematami prac Komitetu.

Liczba miejsc dla firm doradczych jest ograniczona. 

Regulamin komitetów dostępny jest: https://www.ccifp.pl/fileadmin/cru-1622202093/cru-1618553966/cru-1618553966/cru-1615992165/cru-1615543250/cru-1615279601/cru-1614088397/cru-1613386395/cru-1612770587/cru-1612770587/cru-1612770587/pologne/docs/Regulamin_Komitety_sektorowe_CCIFP_12012021.pd

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!