Komitety  •  Komitet  •  Wydarzenie wyjątkowe Energia i Środowisko

Nowelizacja ustawy Prawo energetyczne i ustawy o odnawialnych źródłach energii

Dla firm stowarzyszonych
Język : polski

Cena :
Wydarzenie bezpłatne
Komitet skierowany jest do firm, które płacą składkę na poziomie standard lub wyższą.
Liczba miejsc dla firm doradczych jest ograniczona.

L'événement est terminé.

*prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Podczas najbliższego spotkania Komitetu ds. Klimatu omówimy najważniejsze zmiany wynikające z projektu nowelizacji ustawy.

 

2 czerwca br. na stronie RCL opublikowano projekt zmiany ustawy – Prawo energetyczne i ustawy o odnawialnych źródłach energii: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12347450/katalog/12792152#12792152 Projekt nowelizacji przewiduje wiele istotnych zmian mających wpływ na funkcjonowanie wszystkich uczestników rynku.

 

Podczas najbliższego spotkania Komitetu ds. Klimatu, które odbędzie się 14 czerwca w godz. 14.30-16.00, prawnicy z zespołu kontraktów publicznych i energetyki w kancelarii Eversheds Sutherland omówią najważniejsze zmiany wynikające z projektu nowelizacji. Celem spotkania jest przygotowanie wspólnego stanowiska zawierającego uwagi do projektowanych przepisów.

 

Projekt nowelizacji wprowadza między innymi:

  • ramy prawne dla funkcjonowania obywatelskich społeczności energetycznych;
  • przepisy dotyczące agregatora rynku energii elektrycznej;
  • zmiany w zakresie rozliczeń prosumentów;
  • mechanizm nierynkowego ograniczania w wytwarzaniu z OZE przez operatorów systemy elektroenergetycznego;
  • uprawnienie Prezesa URE do samodzielnego ustalenia cen i stawek opłat dla przedsiębiorstwa energetycznego w przypadku wydania przez Prezesa URE decyzji w sprawie odmowy zatwierdzenia taryfy;
  • zmiany w obszarze linii bezpośredniej.

 

Spotkanie poprowadzą:

Michał Drozdowicz, radca prawny, partner w zespole kontraktów publicznych i energetyki w kancelarii Eversheds Sutherland

Łukasz Petelski, radca prawny, senior associate w zespole kontraktów publicznych i energetyki w kancelarii Eversheds Sutherland

Ernest Łuczak, radca prawny, associate w zespole kontraktów publicznych i energetyki w kancelarii Eversheds Sutherland

 

Komitet skierowany jest do firm, które płacą składkę na poziomie standard lub wyższą. Ponadto, firmy członkowskie pragnące należeć do jednego z Komitetów muszą prowadzić działalność zawodową związaną z tematami prac Komitetu.

Liczba miejsc dla firm doradczych jest ograniczona. 

Regulamin komitetów dostępny jest: https://www.ccifp.pl/fileadmin/cru-1622202093/cru-1618553966/cru-1618553966/cru-1615992165/cru-1615543250/cru-1615279601/cru-1614088397/cru-1613386395/cru-1612770587/cru-1612770587/cru-1612770587/pologne/docs/Regulamin_Komitety_sektorowe_CCIFP_12012021.pd

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!