Nowe zasady opodatkowania podatkiem VAT usług związanych z nieruchomościami w 2017 r.


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
260 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 520 PLN pozostałe osoby.

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Program spotkania :

 1. Zasady opodatkowania podatkiem VAT usług zwi?zanych z nieruchomościami wynikaj?cych z regulacji ustawy o VAT obowi?zuj?cych do 31 grudnia 2016 r., praktyka organów podatkowych, s?dów administracyjnych oraz orzecznictwo TSUE.
 2. Zmiany w zakresie opodatkowania usług zwi?zanych z nieruchomościami obowi?zuj?ce od 1 stycznia 2017 r. na podstawie przepisów Rozporz?dzenia Wykonawczego Rady (UE) Nr 1042/2013 z 7 października 2013 r.:
  1. definicja nieruchomości;
  2. definicja usług maj?cych bezpośredni zwi?zek z nieruchomości?;
  3. katalog pozytywny usług maj?cych bezpośredni zwi?zek z dan? nieruchomości? (w tym omówienie, które z usług projektowych, nadzoru budowlanego, ochrony, magazynowania, budowlanych, usług rzeczoznawców, zarz?dców i ekspertów (ocena ryzyka), usług prawniczych itp. s? nim objęte);
  4. katalog negatywny usług, które nie s? zwi?zane z nieruchomościami (w tym wył?czenia dla określonych usług magazynowych, reklamowych, pośrednictwa, najmu, zarz?dzania nieruchomościami itp.).
 3. Dyskusja i wymiana pogl?dów w zakresie praktycznych aspektów stosowania nowych przepisów.

Szkolenie kierowane jest w szczególności do:

 • firm logistycznych, biur projektowych i architektonicznych, deweloperów, firm wykonuj?cych usługi budowlane, rzeczoznawców maj?tkowych, zarz?dców nieruchomości, pośredników w sprzedaży nieruchomościami, prawników wewnętrznych.

Spotkanie jest zamknięte dla przedstawicieli innych kancelarii prawnych oraz firm konsultingowych. Z góry dziękujemy za wyrozumiałość.

Osoby prowadz?ce :

Ewa Żbikowska - Doradca podatkowy Gide Loyrette Nouel

Ewa Żbikowska, doradca podatkowy w warszawskim biurze Kancelarii Prawnej Gide Loyrette Nouel.

Ewa jest prawnikiem o 13-letnim doświadczeniu. Specjalizuje się głównie w kwestiach zwi?zanych z międzynarodowym prawem podatkowym, w podatkowych aspektach transakcji fuzji i przejęć, w zagadnieniach zwi?zanych z wdrażaniem struktur cash-poolingowych oraz w podatkowych aspektach e-commerce.

Z sukcesem reprezentowała swoich klientów w licznych postępowaniach podatkowych przed organami podatkowymi oraz s?dami administracyjnymi.. Na co dzień doradza na rzecz spółek z sektorów FMCG, budowlanego oraz e-commerce.

Ewa jest absolwentk? Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie oraz podyplomowych studiów Podatków i Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim.

Regularnie prowadzi szkolenia z zakresu prawa podatkowego.

Maciej Grela - Doradca podatkowy Gide Loyrette Nouel

Maciej Grela, doradca podatkowy w warszawskim biurze Kancelarii Prawnej Gide Loyrette Nouel.

Maciej jest prawnikiem o 12-letnim doświadczeniu. Specjalizuje się głównie w aspektach podatkowych restrukturyzacji przedsiębiorstw, doradztwie transakcyjnym oraz doradztwie w kwestiach pracowniczych.

Do jego klientów należ? między innymi spółki z sektorów finansowego, FMCG, nieruchomości oraz budowlanego.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Prawa Angielskiego i Europejskiego na UW we współpracy z Uniwersytetem Cambridge. Ukończył także podyplomowe studia podatkowe przy UW.

Regularnie prowadzi szkolenia z zakresu prawa podatkowego

Partner:

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!