Nowe przepisy antykorupcyjne we Francji


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
260 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 520 PLN pozostałe osoby.

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Przeciwdziałanie nadużyciom i postępowania wyjaśniające w świetle ustawy Sapin II – nowych przepisów antykorupcyjnych wprowadzonych we Francji.

 

>

Obowi?zek wprowadzenia środków zapobiegania korupcji dotyczyć będzie spółek (oraz ich kadry kierowniczej) zatrudniaj?cych więcej niż 500 pracowników, spółek należ?cych do grup zatrudniaj?cych więcej niż 500 pracowników i spółek generuj?cych skonsolidowane przychody na poziomie wyższym niż 100 milionów Euro. W praktyce oznacza to, że na ten obowi?zek musz? być także gotowe polskie spółki będ?ce części? dużych francuskich grup kapitałowych.

Nasze spotkanie ma na celu wyjaśnienie nowych przepisów oraz konsekwencji z nich wynikaj?cych dla firm w Polsce.

Agenda spotkania:

9.30-9.45 - Otwarcie spotkania – powitanie uczestników, przedstawienie prowadz?cych, prezentacja agendy

9.45-10.30 - Ustawa Sapin II – nowe przepisy antykorupcyjne we Francji

  1. geneza powstania ustawy
  2. zakres obowi?zywania i kluczowe założenia
  3. wymogi ustawowe – najważniejsze elementy antykorupcyjnego programu zgodności
  4. możliwe konsekwencje, w tym sankcje prawne

10.30-12.00 Case study – jak postępować w obliczu wyst?pienia ryzyk zwi?zanych z nadużyciami – analiza i dyskusja

12.00-12.20 - Przerwa kawowa

12.20-13.00 - Postępowania wyjaśniaj?ce – najlepsze praktyki i rekomendacje

  1. podstawy i tryb prowadzenia postępowań wyjaśniaj?cych
  2. warunki i metody skutecznego prowadzenia przesłuchań
  3. wynik postępowania wyjaśniaj?cego, a dalsze czynności w sprawie

13.00-13.15 Podsumowanie i zakończenie spotkania

Osoby prowadz?ce spotkanie :

Angelika Ciastek-Zyska, Manager, Zespół Usług Śledczych i Zarz?dzania Ryzykiem Nadużyć, PwC Polska

Dominika Stępińska-Duch, adwokat, Partner w kancelarii prawnej Raczkowski Paruch, odpowiedzialna za praktykę prawa karnego gospodarczego

Partnerzy merytoryczni wydarzenia:

  
      

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!