Nowe przepisy akcyzowe i handel międzynarodowy


CCIFP, ul. Mokotowska 19, Warszawa

Cena :
150 pln netto + 22% VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 400 pln netto + 22% VAT - firmy niestowarzyszone

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Dnia 26 września 2007 r. zapraszamy na  seminarium na temat nowych przepisów akcyzowych i handlu międzynarodowego.    Spotkanie poprowadz? eksperci z Zespołu Cła i Akcyzy firmy doradczej KPMG.

Program seminarium:

  1. Uregulowania dotycz?ce nowych zasad opodatkowania energii elektrycznej i innych wyrobów energetycznych
  2. Zmiany w zasadach stosowania zwolnień podatkowych
  3. Usystematyzowanie zasad stosowania procedury zawieszonego poboru akcyzy
  4. Korzyści wynikaj?ce z uzyskania statusu upoważnionego podmiotu gospodarczego
  5. System Kontroli Eksportu

Grupa docelowa:
Seminarium Nowe przepisy akcyzowe i handel międzynarodowy, prowadzone przez ekspertów z Zespołu Cła i Akcyzy firmy doradczej KPMG, skierowane jest zarówno do dyrektorów finansowych i księgowych, jak i dyrektorów logistyki i prawników.

  

WIĘCEJ INFORMACJI O NOWYCH PRZEPISACH AKCYZOWYCH


Krótka informacja o firmie:

KPMG Sp. z o.o. jest polsk? firm? członkowsk? KPMG International, podmiotu prawa szwajcarskiego. Świadczymy usługi w zakresie audytu, doradztwa podatkowego i finansowego oraz zarz?dzania ryzykiem i efektywności? przedsiębiorstw.

KPMG Tax Sp. z o.o , Spółka doradztwa podatkowego, działaj?ca w strukturze KPMG w Polsce zatrudnia ponad 200 profesjonalistów, w tym licencjonowanych doradców podatkowych, radców prawnych i biegłych rewidentów.

Informacje o prelegentach  :

Krzysztof Stefanowicz pełni funkcję Dyrektora w Departamencie Podatkowym KPMG i kieruje Zespołem do spraw Cła i Akcyzy.

Krzysztof specjalizuje się w doradztwie podatkowym w zakresie regulacji prawnych dotycz?cych zagadnień akcyzowych, celnych oraz podatku VAT, jakie maj? zastosowanie w międzynarodowym obrocie towarami. Ma duże doświadczenie w zakresie doradztwa zwi?zanego ze stosowaniem procedur celnych oraz implementacji rozwi?zań optymalizacyjnych w zakresie modeli transakcji międzynarodowych towarami akcyzowymi. Przeprowadził wiele analiz oraz kierował projektami zwi?zanymi m.in. z optymalizacj? struktur transakcyjnych pod k?tem przepisów akcyzowych, projektów inwestycyjnych z perspektywy przepisów celnych analiz porównawczych transakcji międzynarodowych w celu minimalizacji kosztów oraz poprawy cash flow.

  *************************************************

Marek Szymański pełni funkcję Menadżera w Zespole do spraw Cła i Akcyzy w Departamencie Podatkowym KPMG.

Marek specjalizuje się w doradztwie podatkowym w zakresie regulacji prawnych dotycz?cych zagadnień celnych i akcyzowych, jakie maj? zastosowanie w międzynarodowym obrocie towarami. Posiada duże doświadczenie w zakresie doradztwa celnego oraz teoretyczn? i praktyczn? wiedzę z zakresu prawa celnego, w szczególności z zakresu elementów kalkulacyjnych oraz stosowania procedur celnych. Nadzorował i kierował wieloma projektami zwi?zanymi m.in. z optymalizacj? struktur transakcyjnych w kontekście przepisów celnych, minimalizacji obci?żeń celnych i poprawy cash flow w wielu Spółkach. Jest odpowiedzialny również za kontakty z administracj? celn?.

*************************************************

Teresa Sławińska  jest licencjonowanym doradc? podatkowym w Zespole do spraw Cła i Akcyzy w Departamencie Podatkowym KPMG.

Od wielu lat zajmuje się doradztwem podatkowym w obszarze podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, a także bierze udział w audytach podatkowych i przybilansowych w tym zakresie. Ma duże doświadczenie w przygotowywaniu projektów opinii prawnopodatkowych, ekspertyz i prognoz podatkowych, w opracowywaniu pism procesowych oraz reprezentowaniu klientów przed organami podatkowymi. Przygotowuje również analizy optymalizacyjne w zakresie podatku akcyzowego oraz podatku od towarów i usług; a także projekty aktów prawnych w podatku akcyzowym.

Jest autorem licznych artykułów prasowych o tematyce podatkowej; a także licznych publikacji ksi?żkowych o tematyce podatkowej, w tym redaktorem prowadz?cym oraz współautorem ksi?żki „Podatek Akcyzowy”, Wyd. Instytut Studiów Podatkowych, Warszawa 2003 i 2005.

Ze względu na komfort uczestników spotkania, tłumaczenie na język francuski zapewniamy maksymalnie dla 3 osób.

"Warunki płatności i uczestniczenia w seminarium" do pobrania na dole strony.
  

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!