Nowe pracownicze plany kapitałowe dla pracodawców jako obowiązkowa forma emerytury pracowniczej


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
260 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 520 PLN pozostałe osoby.

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Program spotkania :

  • Jakie nowe obowi?zki i koszty obci?ż? pracodawców w zakresie zabezpieczenia emerytalnego pracowników?
  • Czy warto czekać na PPK, czy może już teraz inwestować w PPE (pracownicze programy emerytalne)?
  • Czy wobec zmieniaj?cego się rynku pracy PPE może zachęcać osoby do podejmowania pracy?

Osoba prowadz?ca :

Łukasz Kuczkowski - Radca prawny, Master of Executive MBA, Partner. Kieruje biurem kancelarii w Poznaniu. Od ponad 12 lat doradza klientom w zakresie prawa pracy. Posiada szczególnie bogate doświadczenie w zbiorowych stosunkach pracy, w tym w zakresie rozwi?zywania i wdrażania układów zbiorowych i innych porozumień ze stron? zwi?zkow?, gwarancji pracowniczych, prowadzenia sporów zbiorowych i negocjacji ze zwi?zkami zawodowymi. Prowadził szereg restrukturyzacji pracowniczych obejmuj?cych zarówno zwolnienia grupowe, jak i programy dobrowolnych odejść oraz inne formy zmniejszania poziomu zatrudnienia. Doradza przy zatrudnianiu kadry menedżerskiej wysokiego szczebla. Bardzo często reprezentuje klientów przed s?dami pracy. Ma duż? znajomość branży transportowej i produkcyjnej. Pracował w renomowanych polskich kancelariach.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!