Szkolenie

Nieruchomości po francusku II – Francuskie słownictwo związane z rynkiem nieruchomości - Kontynuacja

ZOOM,

Język :
Francuski

Cena : 899 zł

Pour ceux qui annulent leur participation à la formation jusqu'à 5 jours avant la réunion, 100 % des frais de formation sont remboursés. Pour ceux qui annulent leur participation plus tard, c'est-à-dire moins de 5 jours ouvrables avant la formation, les frais ne sont pas remboursés.

Passé

L'événement est terminé.

Szkolenie trwa od 16.02.23 do 23.03.23, we czwartki, w godz. 17.00-18.30.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób działających na rynku nieruchomości, pracujących we francuskojęzycznym środowisku, w tym m.in. dla pracowników agencji nieruchomości, prawników oraz tłumaczy. KURS NIERUCHOMOŚCI II stanowi kontynuację KURSU NIERUCHOMOŚCI I.

 

 

W programie m.in.

  • Terminologia dotycząca własności, jej nabycia, utraty i przeniesienia, współwłasności, posiadania – odniesienia do polskiego i francuskiego Kodeksu cywilnego
  • Formy zabezpieczenia nieruchomości w Polsce i we Francji (privilèges, hypothèques, suretés immobilières alternatives)
  • Roszczenia dotyczące nieruchomości
  • Analiza i przekład aktów notarialnych polskich i francuskich z wykorzystaniem powyższej terminologii oraz innych dokumentów (m.in. bordereau d’inscription, mainlevée d’inscription hypothécaire)
  • Nieruchomości na rynku pierwotnym - kontynuacja

- inwestycja i umowa deweloperska

- etapy realizacji inwestycji

- standardy wykończenia inwestycji

- umowy zawierane między inwestorem a wykonawcą

  • Pojęcia związane ze wspólnotami mieszkaniowymi oraz odrębną własnością lokali – kontynuacja

 

 

Materiał dydaktyczny : informacje teoretyczne, ćwiczenia leksykalne, redakcyjne, tłumaczeniowe. Analiza dokumentów autentycznych.

 


CERTYFIKATY

 

Po ukończeniu szkolenia oferujemy możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego udział w szkoleniu. 
Aby uzyskać certyfikat należy uczestniczyć w minimum 80% kursów.

Przykład: uzyskanie certyfikatu po udziale w specjalistycznym szkoleniu dla tłumaczy (łącznie 22,5 godziny, 15 lekcji po 1,5 godziny)
Musisz odbyć łącznie 18 godzin szkolenia, tj. minimum 12 lekcji po 1,5 godziny każda

Przykład 2: Uzyskanie certyfikatu po udziale w szkoleniu specjalistycznym - język francuski dla nieruchomości (łącznie 9 godzin, 6 lekcji po 1,5 godziny)
Musisz uczestniczyć w sumie w 7,2 godzinach lekcyjnych, tj. w co najmniej 5 lekcjach po 1,5 godziny.

Prowadzenie

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!