Negocjacje handlowe

CCIFP, ul. Mokotowska 19
See on map

Cena : Firmy stowarzyszone:
Jeden dzień: 680 PLN
dzień w pakiecie: 580 PLN
Firmy niestowarzyszone:
dzień zwykły: 850 PLN
dzień w pakiecie: 800 PLN

Passé

L'événement est terminé.

>

Negocjacje handlowe, DOOR,

Szkolenie „Negocjacje handlowe” zostało zaprojektowane tak, by pomóc tym, którzy skutecznie negocjuj?c chc? utrzymać jednocześnie dobre relacje z negocjacyjnym partnerem. Podczas warsztatów zachęcamy do przećwiczenia sprawdzonych technik negocjacyjnych, w których obydwie strony czuj? się zwycięzcami. Szkolenie uświadomi uczestnikom, jaki styl negocjacji najbardziej mu odpowiada. Pomoże odkryć jego dobre i słabe strony. Proponuj?c jednocześnie inne taktyki i zachowania zwiększy szanse osi?gnięcia negocjacyjnego sukcesu.

Dla kogo przygotowaliśmy szkolenie?
Warsztat jest przygotowany zarówno dla menedżerów, od których zdolności negocjacyjnych zależy sukces organizacji, jak i dla przedstawicieli handlowych. Aby uczestniczyć w szkoleniu, nie trzeba mieć wiedzy dotycz?cej specyficznych modeli negocjacyjnych.

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu?
Rozumiej?c dynamikę procesu, uczestnicy szkolenia będ? potrafili stosować właściwe na danym etapie techniki negocjacyjne. Wprowadzaj?c w życie zasadę obustronnego zwycięstwa, uzyskaj? możliwie najlepsze wyniki negocjacji, utrzymuj?c jednocześnie dobre relacje z negocjacyjnym partnerem. Poznaj?c socjotechniki, będ? świadomie je wykorzystywać oraz bronić się przed „brudnymi chwytami”.

Jak wygl?da trening?
Podstawowymi narzędziami i metodami warsztatów s? mini wykłady, dyskusje grupowe, gry, kwestionariusz zachowań, symulacje oparte na Państwa przykładach, analizy video, a przede wszystkim informacje zwrotne i personalne wskazówki od trenera i grupy. Podczas warsztatu uczestnicy przechodz? przez proces negocjacyjny: przygotowanie, przeprowadzenie i dyskusję podsumowuj?c? – zarówno w grupie, jak i w „cztery oczy”.

  Warunki uczestnictwa: Wymagane potwierdzenie dokonania płatności.

1.   Możliwe formy płatności: gotówka, karta bankowa, przelew bankowy na konto: Francuska Izba Przemysłowo – Handlowa w Polsce, BISE SA III o/W–Wa n ? 05 1370 1037 0000 1706 4017 2003.
Potwierdzenie uczestnictwa i przesłanie zgłoszenia traktujemy jako zobowi?zanie do zapłaty
2. W przypadku anulowania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia wpłata na poczet uczestnictwa niepodlega zwrotowi. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w szkoleniu powoduje obci?żenie pełnymi kosztami uczestnictwa. Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej. Prosimy o przesłanie informacji faxem (22) 69675 90, lub drog? elektroniczn?: joanna.jaroch(@)ccifp.pl. W każdym momencie można wyznaczyć na swoje miejsce innego uczestnika.
3. W przypadku niewystarczaj?cej ilości uczestników CCIFP zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia spotkania. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy uczestnikom koszty.

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!