Minimalne wynagrodzenie dla polskich kierowców we Francji od 1 lipca 2016

Novotel Centrum, Sala IRYS - Marszałkowska 94, 00-510 Warszawa
See on map

Język :
polski

Cena : 200 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 450 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Passé

L'événement est terminé.

Od 1 lipca 2016 r. polscy przewoźnicy zmuszeni będą płacić kierowcom wykonującym przewóz we Francji francuskie stawki wynagrodzenia. Francusko-Polska Izba Gospodarcza wraz w Kancelarią COPERNIC AVOCATS zaprasza na szkolenie poświęcona nowym regulacjom dotyczącym minimalnego wynagrodzenia kierowców we Francji w zakresie przewozu międzynarodowego.

>

Program spotkania:

  1. Rodzaj transportu podlegaj?cy nowym przepisom,
  2. Nowe wynagrodzenie zgodnie z francuskimi przepisami,
  3. Obowi?zki pracodawców zwi?zane z oddelegowaniem,
  4. Wyznaczenie przedstawiciela pracodawcy na terytorium Francji do kontaktów z administracj? francusk?,
  5. Obowi?zki nałożone na kierowców,
  6. Sankcje za niezastosowanie się do przepisów kodeksu pracy, w tym przez francuskiego zleceniodawcę.

  Korzyści dla uczestników:

Zapoznanie się z nowymi przepisami dotycz?cymi minimalnego wynagrodzenia kierowców we Francji.

Merytoryczna i praktyczna wiedza na temat:

  • przedstawicielstwa we Francji na czas oddelegowania,
  • wymaganych dokumentów dotycz?cych zarówno pracodawców jak i kierowców,
  • kontroli przeprowadzanej przez organy administracji francuskiej,
  • sankcji za niezastosowanie się do przepisów.

  Osoby prowadz?ce:

Mecenas Lucien PECZYNSKI, Adwokat przy Izbie Adwokackiej w Paryżu oraz w Warszawie, Kancelaria COPERNIC AVOCATS

  Swoj? działalność skupia głównie na kwestiach zwi?zanych z prawem transportowym, prawem umów oraz prawem spółek. Specjalizuje się także w prawie pracy ze szczególnym uwzględnieniem problematyki oddelegowania pracowników.   Jest jednym z założycieli oraz wspólnikiem zarz?dzaj?cym Kancelarii COPERNIC AVOCATS.
Lucien Peczynski jest autorem licznych artykułów prawniczych publikowanych na łamach pism zarówno we Francji, jak i w Polsce. Uczestniczy także regularnie w seminariach poświęconych kwestiom prawno-porównawczym oraz ściśle zwi?zanych z profilem Kancelarii.

Mecenas Łukasz GŁUSZCZUK, Adwokat przy Izbie Adwokackiej w Paryżu oraz prawnik zagraniczny przy Izbie Adwokackiej w Warszawie, Kancelaria COPERNIC AVOCATS

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa pracy, prawa transportowego, spółek handlowych, upadłości oraz prawa procesowego. Reprezentuje Klientów Kancelarii w sporach s?dowych z zakresu prawa pracy, prawa przewozowego, prawa ubezpieczeń gospodarczych, prawa karnego gospodarczego oraz prawa handlowego.

Osobom, które anuluj? swój udział w seminarium do 3 dni przed spotkaniem, zwracane jest 100% kosztów seminarium.  Osobom, które anuluj? swój udział później, czyli na krócej niż 3 dni przed seminarium, koszty nie s? zwracane.

Partner:

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!