Marketing marek farmaceutycznych - aspekty prawne


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
bezpłatne, zarezerwowane dla firm stowarzyszonych w CCIFP (max. 2 osoby z firmy)

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Najbliższe spotkanie Klubu Marketingu i PR zostanie poświęcone nowoczesnym sposobom reklamy leków w świetle ograniczeń prawnych.

 

>

Program spotkania :

Ogólne zasady reklamy leków

  • Co się zmieniło w regulacjach dotycz?cych reklamy leków?
  • Najnowsze interpretacje i stanowiska organów nadzoru.

Reklama medykamentów w social media

  • Jakie warunki musi spełniać reklama produktów OTC i Rx w social media?
  • Omówienie ograniczeń praktycznych i prawnych.

Nieuczciwe sposoby reklamy – ambush marketing

  • Kiedy mamy do czynienia z ambush marketing?
  • Jak przeciwdziałać nieuczciwym praktykom konkurentów?

Kary za nieprawidłowe prowadzenie reklamy i konsekwencje nieuczciwej reklamy

  • Zasady wymierzania wysokości kar i ich miarkowanie

Prelegenci :

A. Mirek - specjalizuje się w prawie farmaceutycznym i medycznym oraz prawie własności przemysłowej. Szczególnym przedmiotem jej zainteresowań jest rynek leków i prawa własności intelektualnej z nim zwi?zane.

Jej doświadczenie obejmuje obsługę prawn? wiod?cych przedsiębiorców z sektora life sciences oraz IP w polskich i międzynarodowych kancelariach prawnych.

Doradza producentom wyrobów medycznych, leków oryginalnych i generycznych, między innymi, w zakresie refundacji, obrotu i promocji, a także prowadzenia badań klinicznych. Ponadto, zajmuje się kwestiami zwi?zanymi ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji oraz efektywnym zarz?dzaniem prawami własności intelektualnej, w tym prawem patentowym i autorskim.

Jest absolwentk? Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Podyplomowego Studium Prawa Autorskiego, Wydawniczego i Prasowego UJ.

  Obecnie przygotowuje rozprawę doktorsk? na Uniwersytecie Jagiellońskim   w dziedzinie własności przemysłowej. Za pracę: „Patentowanie produktów leczniczych” otrzymała nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczpospolitej Polskiej w konkursie organizowanym przez polski Urz?d Patentowy.

Partner merytoryczny :

Spotkanie nie będzie niestety dostępne dla pracowników innych Kancelarii Prawnych. Z góry dziękujemy za wyrozumiałość.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!