Marcowe Rendez-Vous Biznesu na temat mediacji

Cena :
udział bezpłatny dla firm stowarzyszonych

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Mediacja to alternatywna, skuteczna, oszczędzaj?ca czas i pieni?dze, metoda rozwi?zania sporu w biznesie, która pozwala stronom na rozwi?zanie ich problemu i bardzo często daje im możliwość kontynuacji współpracy biznesowej, ponieważ w przeciwieństwie do procesu s?dowego strony nie s? „przeciwnikami”, ale „partnerami” d?ż?cymi do osi?gnięcia wspólnego porozumienia.

Rozwi?zuj?c spór na drodze mediacji przedsiębiorca inwestuje również w budowanie wizerunku swojej firmy. Dzięki mediacji relacje i wizerunek s? bezpieczne – a to w biznesie najważniejsze.

W drodze mediacji można rozwi?zywać prawie wszystkie rodzaje konfliktów a profesjonalne ośrodki mediacji daj? stronom prawie 80% prawdopodobieństwa osi?gnięcia sukcesu.

Umiejętność osi?gnięcia porozumienia za pomoc? mediacji to także wyraz stosowania najwyższych standardów w biznesie.

Gośćmi CCIFP na marcowym Rendez-Vous będ?:

Mariusz Haładyj, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki
Ewelina Stobiecka, koordynator Miedzynarodowego Centrum Mediacji

Więcej informacji o Międzynarodowym Centrum Mediacji >>>

Comiesięczne spotkania z cyklu "Rendez-vous biznesu" odbywaj? się w każdy pierwszy wtorek miesi?ca i przeznaczone s? dla firm stowarzyszonych i ich partnerów. Organizuj?c je pragniemy stworzyć dla Państwa platformę wymiany opinii na tematy ekonomiczne, społeczne i polityczne, zainspirować do działania i pokazywać nowe możliwości rozwoju.

Koktajlowe spotkanie przy lampce wina jest również doskonał? okazj? do nawi?zania relacji z uczestnikami wydarzenia.

Udział w Rendez-vous biznesu jest bezpłatny dla firm stowarzyszonych i ich partnerów (maks. 2 osoby z firmy) i wymaga uprzedniego zgłoszenia.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!