Manager w zgodzie ze sobą


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
350 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 600 PLN pozostałe osoby.

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Warsztaty inspiracyjne

 

>

Świadome życie managera, to nie tylko jego obowi?zki, projekty, cele i wyniki. Przede wszystkim to, że potrzebuje czasu na refleksję, czasu dla siebie, na rozmowę, marzenia i dbałość o wszystkie sfery życia.

Tym razem zastanowimy się wspólnie, w jaki sposób można w świecie, który „strzela” do nas oczekiwaniami, wyzwaniami, ambicjami - zachować luksus, jakim jest spokój, czas, równowaga, bycie z innymi, pobycie ze sob?. Poćwiczymy, popróbujemy narzędzi, damy sobie miejsce, czas i przestrzeń, popracujemy nad akceptacj? „nicnierobienia” i wzbogacania siebie.

Uświadomimy sobie, że kiedy nie dajemy sobie wytchnienia, to:

1. tracimy uważność – nasz przeci?żony umysł nie jest otwarty na nowe informacje

2. tracimy spokój – nasz zmęczony mózg traci panowanie nad sob?

3. tracimy skuteczność – zmęczona głowa i ciało nie pracuj? efektywnie – ciężej nie oznacza lepiej

4. tracimy elastyczność – przeci?żony mózg nie szuka kreatywnych rozwi?zań

5.   tracimy kontakt ze sob? -   przeładowanie oznacza oderwanie od siebie, od rzeczywistości, brak wgl?du we własne potrzeby

Osoba prowadz?ca :

Izabela Salicka. Konsultant, trener, facylitator, certyfikowany coach i mediator organizacyjny. Promuje model Leadership Based on Dialog. Pracuje od 15 lat w projektach doradczych i rozwojowych. Prowadzi działania rozwojowe z managerami oraz z zespołami i zarz?dami. Posiada doświadczenie pracy w środowisku międzynarodowym. Wspiera organizacje, zespoły, managerów oraz pracowników w procesie poszukiwania rozwi?zań, wyjścia z impasu, dialogu ukierunkowanego

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!