Korzyści z zastosowania faktoringu w firmie


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
bezpłatne

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Klub DAF

 

>

Program spotkania:

- prezentacja rynku faktoringowego w Polsce i w Europie,

- analiza procesu pozyskania finansowania u faktora,

- rodzaje umów i procedury finansowania transakcji na przykładzie umowy faktoringu krajowego i eksportowego,

- nowe oblicze faktoringu – nowości ze strony faktorów oraz na co uważać przy wyborze faktora,

- praktyczne podejście do zastosowania faktoringu – korzyści, zagrożenia płyn?ce oraz oceny klientów.

Korzyści dla uczestników spotkania:

- zapoznanie się z aktualn? ofert? faktorów,

- poznanie istotnych różnic w konstrukcji umów faktoringowych,

- możliwość porównania własnych doświadczeń z innymi uczestnikami rynku,

- poznanie ocen i praktycznych wskazówek w zakresie faktoringu.

Prowadz?cy spotkanie :

Marek Kołtun – Prezes Zarz?du Plusfactor Sp. z o.o.,

od 15 lat zwi?zany z rynkiem faktoringowym i bankowym w Polsce. Pracę rozpocz?ł w Pekao Faktoring, następnie prowadził pion sprzedaży faktoringu w Getin Banku. Był V-ce Prezesem Introfactor SA, spółki faktoringowej z Grupy Getin Noble Bank. Od 6 lat realizuje pomysł prowadzenia profesjonalnego brokera faktoringowego. Absolwent ekonomii na KUL-u oraz bankowości na SGH. W 2010 r. ukończył IFG Academy w Brukseli (IFG to najstarsza międzynarodowa organizacja, zrzeszaj?ca firmy faktoringowe - www.ifgroup.com). Prywatnie, pasjonat historii rodzinnego Zamościa oraz wojennych losów Wrocławia.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!