Korzyści i koszty wynikające z powierzenia prowadzenia płac podmiotowi zewnętrznemu

CCIFP, Palc trzech Krzyży 18,
See on map

Cena : 150 + 22% VAT - firmy stowarzyszone
400 + 22% VAT - firmy niestowarzyszone

Passé

L'événement est terminé.

>

Prelegent: RSM Salustro Reydel Polska

1. Obowi?zki pracodawcy w stosunku do :
     a)  pracowników,
     b)  Zakładu ubezpieczeń Społecznych,
     c)  urzędów skarbowych i innych organów.

2.  Odpowiedzialność pracodawcy wynikaj?ca z zatrudnienia pracowników i przestrzegania:
     a)  prawa pracy,
     b)  Ustawy o Ubezpieczeniach Społecznych, Ustawy o Ubezpieczeniach Zdrowotnych i innych ustaw szczegółowych z zakresu ubezpieczeń,
      c)  Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych.

3.  Koszty wynikaj?ce z prowadzenia płac w firmie:
     a)  koszty zwi?zane z utrzymaniem działu kadr i płac,
     b)  koszty zwi?zane z ryzykiem nieprawidłowego wywi?zania się z obowi?zków.

4.  Powierzenie prowadzenia płac podmiotowi zewnętrznemu :
     a)  oczekiwania przedsiębiorstw w zwi?zku z powierzeniem płac podmiotowi zewnętrznemu,
     b)  korzyści wynikaj?ce z utrzymania działu płac w firmie,
     c)  korzyści wynikaj?ce z powierzenia prowadzenia płac podmiotowi zewnętrznemu

RSM Salustro Reydel Polska to filia francuskiej firmy audytorskiej RSM Salustro Reydel drugiej co do wielkości niezależnej spółki audytorskiej we Francji oraz członkiem RSM International, siódmej w skali światowej sieci, wyspecjalizowanej w zakresie audytu i doradztwa, obecnej w ponad 70 krajach, zatrudniaj?cej 18.000 pracowników w 565 biurach. Głównym europejskim partnerem RSM Salustro Reydel jest angielska firma audytorska Robson Rhodes.
RSM Salustro Reydel Polska zatrudnia obecnie ponad siedemdziesięciu polskich i francuskich ekspertów:
•  biegłych rewidentów
•  audytorów
•  doradców podatkowych
•  głównych księgowych i księgowych
•  konsultantów z zakresu prawa pracy
Działalność RSM Salustro Reydel Polska ma na celu zapewnienie wiarygodności informacji finansowej w ramach świadczonych usług zarówno w zakresie bież?cego zarz?dzania jak i pomocy przy podejmowaniu strategicznych decyzji. Dynamika zachodz?cych na rynku zmian wytworzyła zapotrzebowanie na różnorodne usługi finansowe. RSM SRP towarzyszy swoim klientom w realizacji projektów inwestycyjnych, proponuj?c szeroki zakres usług z dziedziny audytu. Ponadto oferuje prowadzenie ksi?g rachunkowych i wszelkie doradztwo księgowe, naliczanie płac i obsługę kadrow?, a także doradztwo podatkowe i socjalne

WARUNKI UCZESTNICTWA : Płatność niezbędna przed spotkaniem
1.         Koszt uczestnictwa wynosi 150 PLN HT + 22 % VAT (firmy  stowarzyszone CCIFP) oraz 400 PLN HT + 22 % VAT (firmy niestowarzyszone). Możliwe formy płatności: gotówka, karta bankowa, przelew bankowy na konto : Francuska Izba Przemysłowo–Handlowa w Polsce, BISE SA III o/W–Wa n ? 13701037-3300057-27001-1200 (z dopiskiem: 19.11.2003)
2.               W przypadku rezygnacji z udziału należy przesłać faks najpózniej na 1 dzień przed seminarium

Potwierdzenie uczestnictwa   traktujemy jako zobowi?zanie do zapłaty

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!