Kontakty międzynarodowe szansą rozwoju polskiego eksportu

Urząd Miasta Świecie nad Wisłą, ul.Wojska Polskiego 124
See on map

Cena : -

Passé

L'événement est terminé.

>

Francuska Izba Przemysłowo - Handlowa ma  przyjemność zaprosić Państwo na   XI spotkanie Kujawsko - Pomorskiego Klubu Eksportera

10:00 – rozpoczęcie
•  Barbara Cieślak – Prezes Kujawsko-Pomorskiego Klubu Eksportera
•  Przywitanie gości przez Burmistrza Świecia – Tadeusza Pogodę
•  Prezentacja „ Vistula Park Świecie „ – najbardziej atrakcyjnego terenu inwestycyjnego w województwie kujawsko – pomorskim – Kierownik Działu Promocji Miasta Świecie – Janusz Sobolewski

10:30 – 10:55  
•ING BANK ŚLĄSKI – rozliczenia zagraniczne w bankowości elektronicznej – Roman Walkowiak – Naczelnik Zarz?dzania Środkami Finansowymi

10:55-11:05
Izba Celna w Toruniu –   porady w zakresie prawa celnego oraz podatku akcyzowego – Robert Michalski – Naczelnik Urzędu Celnego w Bydgoszczy ( krótkie wyst?pienie, maj?ce na celu zaproszenie do stolika eksperckiego, przy którym specjaliści będ? udzielać wyczerpuj?cych informacji na powyżej wymienione zagadnienia ) – Arkadiusz Jarmuł
–  Informacja Celna, Wiesława Wysocka – Wydział Podatkowo – Akcyzowy.

11:05-12:05
KIERUNEK FRANCJA – Magdalena Tran – Van – Dyrektor Francuskiej Izby Przemysłowo – Handlowej w Polsce ( Zarys i kierunki polsko – francuskiej wymiany handlowej, jak współpracować z Francuzami?, Praktyczne aspekty i różnice kulturowe. Jak nawi?zać kontakty handlowe z francuskimi firmami? Jak prowadzić działalność gospodarcz? we Francji)

12:05-12:35
•Przerwa – B2B – zaproszenie zebranych przedstawicieli firm do stolików eksperckich
  francuskiego, norweskiego, oraz Izby Celnej.

12:35-13:45
TERAZ NORWEGIA – perspektywy dla firm polskich na rynku norweskim – Katarzyna Remberg – Novum Consulting as

14.00
  konsultacje indywidualne        
- stoliki eksperckie : norweski, francuski oraz Izby Celnej.                                                        
            

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!