Konkursy, loterie sms – aspekty podatkowe


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
bezpłatne

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Celem spotkania będzie omówienie najważniejszych aspektów związanych z organizowaniem konkursów, loterii i programów lojalnościowych w kontekście podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług.

 

>

Na spotkaniu w szczególności omówione zostan? podstawowe pojęcia zwi?zane z organizacj? akcji promocyjnych, sposób rozliczania VAT w zwi?zku z prowadzonymi działaniami i przekazywanymi nagrodami, obowi?zki płatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych, możliwość zastosowania zwolnień od podatku.

Uczestnicy znajd? odpowiedź na pytania: kiedy i w jaki sposób pobrać podatek, jakie obowi?zki informacyjne ci?ż? na organizatorze akcji promocyjnej, oraz w jaki sposób najkorzystniej ustrukturyzować swoje rozliczenia zwi?zane z konkursem, loteri? czy programem lojalnościowym. Prowadz?cy wskaż? dodatkowo te aspekty, które w praktyce budz? najwięcej w?tpliwości i s? najczęściej przedmiotem sporów na gruncie podatkowym.

Spotkanie poprowadz? :

Monika Ławnicka - Manager Accreo Tax & Legal

Aleksandra Plichta - Senior Consultant Accreo Tax & Legal

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!