Konkursy i loterie a aspekty konsumenckie

CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa
See on map

Język :
polski

Cena : 260 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 520 PLN pozostałe osoby.

Non ouvert

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte

>

Przeprowadzenie konkursu czy loterii dla konsumentów coraz częściej staje się skutecznym sposobem na reklamę. Sukces marketingowy może jednak przerodzić się w porażkę, jeżeli źle przygotowana akcja poci?gnie za sob? odpowiedzialność prawn? organizatora. W dobie zwiększaj?cej się ochrony konsumentów, przygotowanie konkursu, który uwzględnia interesy zarówno organizatora jak i uczestnika może stanowić nie lada wyzwanie. Aby ułatwić to zadanie, zapraszamy na szkolenie „Konkursy i loterie a aspekty konsumenckie”, które poprowadz? specjaliści z kancelarii Affre i Wspólnicy. W trakcie szkolenia przedstawimy w praktyczny sposób najważniejsze zagadnienia dotycz?ce organizacji konkursów i loterii. Na przykładach z orzecznictwa omówimy klauzule niedozwolone, które pojawiaj? się w regulaminach oraz inne możliwe naruszenia przepisów. W trakcie szkolenia przedstawimy również jakie kary mog? grozić za naruszenie praw konsumentów.

Program :

  • Przepisy, o których należy pamiętać organizuj?c konkursy i loterie.
  • Kiedy organizator konkursu może naruszać prawo?
  • Co powinien zawierać regulamin konkursu, a czego należy unikać?
  • Konkurs i loteria w orzecznictwie Prezesa UOKiK – ochrona zbiorowych interesów konsumentów.
  • Odpowiedzialność organizatora konkursu za naruszenie praw konsumentów.

Grupa docelowa : Managerowie Działów Prawnych, Prawnicy wewnętrzni, Managerowie Działów Marketingu i Promocji, Specjaliści ds. marketingu i e-marketingu

Osoba prowadz?ca :

Przemysław Rybicki, radca prawny

Specjalizuje się w prawie konkurencji oraz prawie konsumenckim. Doradza przedsiębiorcom w prowadzeniu spraw z zakresu polskiego i europejskiego prawa ochrony konkurencji i konsumentów, w tym spraw dotycz?cych kontroli koncentracji przedsiębiorców, porozumień ograniczaj?cych konkurencję oraz nadużyć pozycji dominuj?cej.

Reprezentuje klientów zarówno w postępowaniach przed organami administracji (np. Prezesem UOKiK), jak i s?dami. Doradzał klientom z branż FMCG, chemicznej, energii, usług finansowych, księgarskiej i multimediów, telekomunikacyjnej, handlu detalicznego i hurtowego oraz sprzedaży internetowej.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego organizowanego przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z Uniwersytetem w Cambridge. Studiował także na wydziale prawa Cardiff University w Walii.

Partner merytoryczny:

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!