Komitet  •  Wydarzenie wyjątkowe Rozwój kompetencji

Komitet Zdrowie – przegląd planowanych zmian w politykach zdrowotnych na szczeblu krajowym i unijnym

Język :
polski

Cena : Wydarzenie bezpłatne, przeznaczone dla firm stowarzyszonych w CCIFP i płacących składkę Standard lub wyższą.

Liczba miejsc dla firm doradczych jest ograniczona.

Passé

L'événement est terminé.

Zagwarantowanie dobrze zarządzanej oraz odpowiednio finansowanej opieki zdrowotnej stało się jednym z podstawowych wyzwań. Zapraszamy do dyskusji.

Zapraszamy na pierwsze w tym roku spotkanie Komitetu Zdrowia, które odbędzie się w dniu 2 marca w godz. 10.00-11.30 via ZOOM.

 

Pandemia COVID-19 przyczyniła się do rozpoczęcia szerokiej debaty nt. problemów, wyzwań oraz kierunków rozwoju systemów ochrony zdrowia. Zagwarantowanie dobrze zarządzanej oraz odpowiednio finansowanej opieki zdrowotnej stało się jednym z podstawowych wyzwań, z którymi mierzą się twórcy systemu. Dyskusja nt. koniecznych zmian w politykach zdrowotnych prowadzona jest zarówno na szczeblu krajowym jak i unijnym. 

 

Podczas spotkania Komitetu Zdrowia CCIFP:

  • postaramy się zdefiniować najbardziej palące wyzwania stojące przed sektorem zdrowia oraz branżą farmaceutyczną 
  • omówimy toczące się w tym temacie dyskusje na szczeblu krajowym i europejskim, wstępnie prognozując ich skutki dla podmiotów działających w Polsce. 
  • przedyskutujemy kluczowe problemy oraz priorytety firm członkowskich w obszarze szeroko rozumianego „zdrowia”
  • ustalimy zadania i rolę Komitetu – chcąc być jednym z aktywnych uczestników debaty publicznej. 

 

Spotkanie poprowadzą: Elżbieta Janaszkiewicz, Sanofi, Przewodnicząca Komitetu Zdrowie oraz Joanna Rakowska, CEC Government Relations, Wiceprzewodnicząca Komitetu

 

Komitet skierowany jest do firm, które płacą składkę na poziomie standard lub wyższą. Ponadto, firmy członkowskie pragnące należeć do jednego z Komitetów muszą prowadzić działalność zawodową związaną z tematami prac Komitetu.

Liczba miejsc dla firm doradczych jest ograniczona. 

Regulamin komitetów dostępny jest: https://www.ccifp.pl/fileadmin/cru-1613386395/cru-1612770587/cru-1612770587/pologne/docs/Regulamin_Komitety_sektorowe_CCIFP_12012021.pdf

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!