Komitet PPP

Siedziba CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa
See on map

Cena : bezpłatne dla firm stowarzyszonych w CCIFP

Non ouvert

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte

Zapraszamy Państwa na kolejne spotkanie Komitetu PPP, podczas którego będziemy akceptować ostateczne brzmienie postulowanych zmian w prawie zamówień publicznych, których wprowadzenie jest konieczne aby usprawnić postępowania zamówieniowe i zwiększyć atrakcyjność składanych przez wykonawców ofert w kontekście projektów PPP.

>

Zgodnie z informacj? przekazan? przez przedstawicieli UZP podczas ostatniego Komitetu ds. PPP (podsumowanie spotkania: ccifp.pl/przygotowania-ccifp-do-nowelizacji-ustawy-pzp/) z uwagi na liczne i istotne zmiany w dyrektywach, również polski system prawa zamówień publicznych wymaga szerokiej nowelizacji dlatego też prawdopodobnie opracowana zostanie zupełnie nowa ustawa. Jeśli natomiast chodzi o projekty PPP szczególne rozwi?zania wprowadzone zostan? do obowi?zuj?cej ustawy PPP i polegać będ? np. na wył?czeniu stosowania PZP w danym zakresie.

UZP planuje przez najbliższy rok prowadzić konsultacje   w analizowanym zakresie a przez kolejny rok doprowadzić do powstania i wejścia w życie nowej ustawy PZP i zmian do ustawy PPP. W tym kontekście zastanowimy się również, jakie kanały komunikacji z mediami oraz instytucjami powinniśmy wybrać, aby szeroko mówić o naszych postulatach.

Komitet PPP odbędzie się w dniu 4 czerwca w godz. 14.30 – 16.00 w siedzibie CCIFP, ul. Widok 8.

Spotkanie jest bezpłatne. Ilość miejsc jest ograniczona.

Spotkanie przeznaczone jest dla firm stowarzyszonych w CCIFP, których działalność jest zwi?zan? z tematami poruszanymi podczas tego Komitetu.   

Kontakt: Joanna Jaroch - Pszeniczna, joanna.jaroch@ccifp.pl ; tel : +48 22 696 75 83.

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!