Wydarzenie VIP  •  Komitet Finanse i Podatki

Komitet Podatkowo-Finansowy: konsultacje publiczne projektu ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa

siedziba CCIFP
al. Jerozolimskie 93
02-001
Warszawa

Dla firm stowarzyszonych
Język : polski

Cena :
Wydarzenie bezpłatne i skierowane do wszystkich firm płacących składkę standard lub wyższą.
Spotkanie odbędzie się na platformie Zoom. Wymagana rejestracja. Link dostępu zostanie przesłany tylko do zarejestrowanych osób.

L'événement est terminé.

*prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Zapraszamy serdecznie na spotkanie Komitetu Podatkowo-Finansowego, które będzie poświęcone projektowi ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa.

 

Tematem spotkania będzie projekt ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, który aktualnie jest przedmiotem konsultacji społecznych (uwagi zbierane są do 31 sierpnia br.).

Projekt ustawy przewiduje m. in.:

 • możliwość załatwiana niektórych spraw podatkowych na wniosek podatnika w postępowaniu uproszczonym,
 • możliwość umorzenia podatku przed terminem jego płatności, bez konieczności oczekiwania na powstanie zaległości podatkowej,
 • zniesienie wymogu składania wniosku o stwierdzenie nadpłaty w przypadku, gdy wynika ona z korekty deklaracji,
 • uproszczenie trybu korygowania deklaracji z urzędu przez organ podatkowy w ramach czynności sprawdzających,
 • zniesienie kompetencji naczelnika urzędu skarbowego do przeprowadzania kontroli podatkowej na rzecz rozszerzenia uprawnień organu podatkowego w ramach czynności sprawdzających,
 • uszczelnienie systemu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych poprzez m. in. rozszerzenie możliwości dokonywania blokady na nowe kategorie rachunków,
 • wprowadzenie nowych przesłanek zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego,
 • wprowadzenie kaskadowej odpowiedzialności podatkowej członków zarządu spółki kapitałowej będącej komplementariuszem spółki komandytowej lub spółki komandytowo-akcyjnej za zaległości tej spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej,
 • możliwość dokonania wymiaru zobowiązania podatkowego spółki kapitałowej wykreślonej z rejestru w trakcie postępowania podatkowego w decyzji orzekającej o odpowiedzialności podatkowej członków zarządu za zaległości tych spółek,
 • wprowadzenie terminu ważności interpretacji podatkowych,
 • zmiany w zakresie opłaty za wydanie interpretacji,
 • doprecyzowanie sytuacji kiedy interpretacje indywidualne mogą być zastąpione objaśnieniami podatkowymi, podawanymi do publicznej wiadomości,
 • wprowadzenie obowiązku elektronicznego występowania z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej dla podmiotów profesjonalnych,
 • wprowadzenie mechanizmu automatycznej waloryzacji wysokości opłaty za wydanie opinii zabezpieczającej,
 • wprowadzenie nowej instytucji - wiążącej informacji klasyfikacyjnej.

 

Celem spotkania będzie ustalenie, czy zasadne jest zgłoszenie uwag do projektu, a także wstępne omówienie głównych uwag.

Spotkanie poprowadzi Agnieszka Wnuk, współprzewodnicząca Komitetu Podatkowo-Finansowego, doradczyni podatkowa i partnerka w Quidea.

 

Spotkanie odbędzie się na platformie Zoom. Wymagana rejestracja. Link dostępu zostanie przesłany tylko do zarejestrowanych osób. 


Przed zapisem na dane wydarzenie, prosimy zapoznać się z Regulaminem komitetów CCIFP: 

REGULAMIN

 

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!