Wydarzenie VIP  •  Komitet Finanse i Podatki

Komitet Podatkowo-Finansowy: konsultacje publiczne projektu ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa

siedziba CCIFP, al. Jerozolimskie 93, 02-001, Warszawa
See on map

Język :
polski

Dla firm stowarzyszonych

Cena : Wydarzenie bezpłatne i skierowane do wszystkich firm płacących składkę standard lub wyższą.

Spotkanie odbędzie się na platformie Zoom. Wymagana rejestracja. Link dostępu zostanie przesłany tylko do zarejestrowanych osób.

Passé

L'événement est terminé.

Zapraszamy serdecznie na spotkanie Komitetu Podatkowo-Finansowego, które będzie poświęcone projektowi ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa.

Tematem spotkania będzie projekt ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, który aktualnie jest przedmiotem konsultacji społecznych (uwagi zbierane są do 31 sierpnia br.).

Projekt ustawy przewiduje m. in.:

 • możliwość załatwiana niektórych spraw podatkowych na wniosek podatnika w postępowaniu uproszczonym,
 • możliwość umorzenia podatku przed terminem jego płatności, bez konieczności oczekiwania na powstanie zaległości podatkowej,
 • zniesienie wymogu składania wniosku o stwierdzenie nadpłaty w przypadku, gdy wynika ona z korekty deklaracji,
 • uproszczenie trybu korygowania deklaracji z urzędu przez organ podatkowy w ramach czynności sprawdzających,
 • zniesienie kompetencji naczelnika urzędu skarbowego do przeprowadzania kontroli podatkowej na rzecz rozszerzenia uprawnień organu podatkowego w ramach czynności sprawdzających,
 • uszczelnienie systemu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych poprzez m. in. rozszerzenie możliwości dokonywania blokady na nowe kategorie rachunków,
 • wprowadzenie nowych przesłanek zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego,
 • wprowadzenie kaskadowej odpowiedzialności podatkowej członków zarządu spółki kapitałowej będącej komplementariuszem spółki komandytowej lub spółki komandytowo-akcyjnej za zaległości tej spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej,
 • możliwość dokonania wymiaru zobowiązania podatkowego spółki kapitałowej wykreślonej z rejestru w trakcie postępowania podatkowego w decyzji orzekającej o odpowiedzialności podatkowej członków zarządu za zaległości tych spółek,
 • wprowadzenie terminu ważności interpretacji podatkowych,
 • zmiany w zakresie opłaty za wydanie interpretacji,
 • doprecyzowanie sytuacji kiedy interpretacje indywidualne mogą być zastąpione objaśnieniami podatkowymi, podawanymi do publicznej wiadomości,
 • wprowadzenie obowiązku elektronicznego występowania z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej dla podmiotów profesjonalnych,
 • wprowadzenie mechanizmu automatycznej waloryzacji wysokości opłaty za wydanie opinii zabezpieczającej,
 • wprowadzenie nowej instytucji - wiążącej informacji klasyfikacyjnej.

 

Celem spotkania będzie ustalenie, czy zasadne jest zgłoszenie uwag do projektu, a także wstępne omówienie głównych uwag.

Spotkanie poprowadzi Agnieszka Wnuk, współprzewodnicząca Komitetu Podatkowo-Finansowego, doradczyni podatkowa i partnerka w Quidea.

 

Spotkanie odbędzie się na platformie Zoom. Wymagana rejestracja. Link dostępu zostanie przesłany tylko do zarejestrowanych osób. 


Przed zapisem na dane wydarzenie, prosimy zapoznać się z Regulaminem komitetów CCIFP: 

REGULAMIN

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!