Komitet Nieruchomości – polityka mieszkaniowa dla Warszawy


CCIFP ul. Widok 8, 00-023 Warszawa, VII piętro

Język : polski

Cena :
bezpłatnie

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Podczas spotkania będziemy rozmawiać nt. przygotowywanej przez Miasto „Polityki mieszkaniowej – Mieszkania2030”. Zachęcam Państwa do aktywnego tworzenia przygotowywanej polityki poprzez dyskusję nt. głównych kierunków rozwoju polityki mieszkaniowej w Warszawie:
– zwiększenie jego policentryczności
– tworzenie osiedli wyposażonych w zróżnicowan? infrastrukturę oraz przestrzeń wspóln?
– poprawę jakości przestrzeni publicznej
–  innowacje mieszkaniowe
– tworzenie warunków do powstania silnych, wspieraj?cych się społeczności
– wyznaczanie standardów w mieszkalnictwie, które zagwarantuj? wysok? jakość życia w stolicy

Czas na konsultacje tego dokumentu upływa 6 października br.

Przed spotkaniem zapraszam do zapoznania się z projektem polityki lokalowej.   Link do dokumentu: >>>>>

Spotkanie odbędzie się w dniu 7 września br w godz. 9.00-11.00 w siedzibie CCIFP, ul. Widok 8. Odbędzie się w języku polskim, jest bezpłatne dla uczestników. Liczba miejsc jest ograniczona.

Proszę o potwierdzanie Państwa obecności do 31 sierpnia.

Jednocześnie zainteresowane osoby zapraszam na Komitet PPP, który odbędzie się   14 września w godz. 14.00-16.00. Naszym gościem będzie Paweł Szaciłło, dyrektor Departamentu PPP w Ministerstwie Rozwoju. Więcej informacji: >>>>>

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!