Komitet  •  Wydarzenie wyjątkowe Nieruchomości

Komitet Infrastruktura: Plany inwestycyjne m. st. Warszawy na lata 2021-2025

Język :
polski

Cena : Komitet skierowany jest do firm, które płacą składkę na poziomie standard lub wyższą.

Passé

L'événement est terminé.

Zapraszamy na pierwsze w 2021 roku spotkanie Komitetu Infrastruktury.

Zapraszamy na pierwsze w 2021 roku spotkanie Komitetu Infrastruktury. Poświęcone będzie planom inwestycyjnym m.st. Warszawy n alata 2021-2025.

Program wydarzenia:

  1. Planowane wydatki i najważniejsze działania w poniższych sferach: transport zbiorowy, ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami, drogi i mosty, kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego, edukacja, ochrona środowiska, ochrona zdrowia, sport i rekreacja, bezpieczeństwo itp.
  2. Wyzwania związane z pandemią i planowane działania
  3. Pytania

 

Prowadzenie:

Grzegorz Kaczorowski – Dyrektor Biura – Urząd M. Stołecznego Warszawa

Maciej Fijałkowski – Dyrektor – Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju

 

Spotkanie odbędzie się via ZOOM.

Komitet skierowany jest do firm, które płacą składkę na poziomie standard lub wyższą. Ponadto, firmy członkowskie pragnące należeć do jednego z Komitetów muszą prowadzić działalność zawodową związaną z tematami prac Komitetu.

Liczba miejsc dla firm doradczych jest ograniczona. 

Regulamin komitetów dostępny jest: https://www.ccifp.pl/fileadmin/cru-1613386395/cru-1612770587/cru-1612770587/cru-1612770587/pologne/docs/Regulamin_Komitety_sektorowe_CCIFP_12012021.pdf

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!