Komitet Elektromobilności


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
bezpłatnie

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Serdecznie zapraszam na spotkanie Komitetu Elektromobilności. Celem spotkania będzie zapoznanie się z now? ustaw? o elektromobilności oraz podyskutować nad zagadnieniami i rozwi?zaniami, które zdaniem członków Komitetu Elektromobilności wymagaj? zmiany w celu opracowania propozycji nowelizacji ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Agenda spotkania:

 1. Prezentacja wybranych zagadnień uregulowanych Ustaw? o elektromobilności i paliwach alternatywnych
  1. Podstawowa nomenklatura stosowana na gruncie ustawy
  2. Architektura rynku
  3. Pozwolenia i koncesje wymagane do prowadzenia działalności zwi?zanej z usługami ładowania i pełnieniem funkcji operatora ogólnodostępnej stacji ładowania
  4. Zasady budowy ogólnodostępnych punktów ładowania
  5. Nadzór nad rynkiem
  6. Obowi?zki podmiotów publicznych w zakresie floty pojazdów elektrycznych
  7. Zachęty i udogodnienia wspomagaj?ce rozwój infrastruktury i floty
  8. Dyskusja nad zagadnieniami i rozwi?zaniami, które zdaniem członków Komitetu Elektromobilności wymagaj? zmiany w celu opracowania propozycji nowelizacji ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych

  Spotkanie poprowadzi Filip Opoka, DLA Piper Wiater .

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!