Komitet  •  Wydarzenie wyjątkowe Prawo

Komitet Elektromobilności - spotkanie z Ministerstwem Infrastruktury

siedziba CCIFP, Al. Jerozolimskie 93, 02-001, Warszawa
See on map

Język :
polski

Dla firm stowarzyszonych

Cena : Wydarzenie bezpłatne i skierowane do firm, które płacą składkę standard lub wyższą.

Spotkanie stacjonarne. Ograniczona liczba miejsc dla firm doradczych. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Passé

L'événement est terminé.

Zapraszamy na spotkanie Komitetu Elektromobilności CCIFP z przedstawicielami Ministerstwa Infrastruktury poświęcone rynkowi samochodów ciężarowych.

Zapraszamy na spotkanie Komitetu Elektromobilności CCIFP z przedstawicielami Ministerstwa Infrastruktury, które będzie poświęcone rynkowi samochodów ciężarowych.

Naszymi gośćmi będą:

  • Jarosław Waszkiewicz, Dyrektor Departamentu Dróg Publicznych,
  • Anna Kowalczyk, Zastępczyni Dyrektora Departamentu Transportu Drogowego.

Transport drogowy jest kluczowy dla gospodarki polskiej i europejskiej. Pomiędzy 70 a 80 % transportu w UE odbywa się na kołach. Ponad 30% towarów w UE jest przewożonych i dostarczanych przez polskie firmy z sektora TSL. Polska od wielu lat jest pośród liderów TSL w Europie i zmiany w mobilności nakierowane na wprowadzenie transportu zeroemisyjnego będą miały istotny wpływ na tę branżę. Jako podmiot zrzeszający przedsiębiorców także z sektora TSL chcemy poruszyć kwestię potrzeby wprowadzenia wielowymiarowych działań dla zachowania pozycji sektora TSL w Polsce.

Podczas spotkania planujemy omówić m. in. poniższe kwestie:

  • Opłaty za korzystanie z infrastruktury drogowej – wprowadzenie zwolnienia bądź preferencyjnych stawek za korzystanie z dróg objętych taką opłatą dla pojazdów zeroemisyjnych. Podobne rozwiązania są stosowane m.in. Niemczech i jak pokazują doświadczenia, są narzędziem istotnie zwiększającym zainteresowanie zero- i niskoemisyjną mobilnością.
  • Budowa infrastruktury paliw alternatywnych na drogach znajdujących pod zarządem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – konieczność zintensyfikowania działań na MOPach dotyczących budowy przyłączy elektrycznych o odpowiednich mocach oraz samej infrastruktury paliw alternatywnych.
  • Tachografy – działania mające na celu zwolnienie z obowiązku korzystania z tachografów w pojazdach o masie pomiędzy 3,5 tony, a 4,25 tony, w których wzrost masy ponad 3,5 tony wynika z zastosowania napędu zeroemisyjnego.

Przed zapisem na dane wydarzenie, prosimy zapoznać się z Regulaminem wydarzeń CCIFP: 

REGULAMIN

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!