Komitety  •  Webinar  •  Komitet

Komitet ds. klimatu - Nowelizacja ustawy OZE

Język : polski

Cena :
Spotkanie odbędzie się w języku polskim, jest bezpłatne i zarezerwowane dla firm stowarzyszonych.
Liczba miejsc dla firm doradczych jest ograniczona.

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Komitet ds. Klimatu odbędzie się we wtorek, 18 sierpnia w godz. 9:30-10:30 na platformie ZOOM.

 

4 sierpnia br. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12336702/katalog/12704354#12704354).

 

Głównym celem projektu jest przedłużenie systemu wparcia dla OZE, zmiana definicji małej instalacji skutkująca brakiem obowiązku uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w instalacjach o mocy zainstalowanej nie większej niż 1 MW oraz rozwianie wątpliwości związanych ze sposobem określania łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji OZE.

 

Projekt ustawy dotyczy przepisów kluczowych nie tylko z punktu widzenia podmiotów, których głównym przedmiotem działalności jest wytwarzanie energii elektrycznej, ale również tych przedsiębiorców, którzy zamierzają wybudować własne źródło OZE wytwarzające energię elektryczna na własne potrzeby.

 

Spotkanie poprowadzą:

Michał Drozdowicz, partner kierujący praktyką Governments & Energy w Kancelarii Eversheds Sutherland Wierzbowski

Łukasz Petelski, senior associate w praktyce Governments & Energy w Kancelarii Eversheds Sutherland Wierzbowski

 

 

Partner merytoryczny

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19