Komitet ds. Energetyki i Środowiska - negocjacje nowego Pakietu Klimatyczno-Energetycznego UE 2030


ulica Widok 8 Warszawa - siedziba CCIFP

Język : polski

Cena :
bezpłatne dla firm stowarzyszonych w CCIFP

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Negocjacje nowego Pakietu Klimatyczno-Energetycznego UE 2030 wkraczaj? w decyduj?c? fazę. Pod koniec października br. Rada Europejska ma zdecydować czy akceptuje propozycje Komisji Europejskiej z marca 2014r., które zakładaj? m.in.:

  • redukcje gazów cieplarnianych o 40% ,
  • nowe cele dla OZE i efektywności energetycznej,
  • powstanie Funduszu Innowacji,
  • czy reformę rynku ETS (uprawnienia do emisji CO2).

Kształt nowych ram polityki klimatycznej będzie znacz?co wpływał na warunki prowadzenia biznesu w UE.

Celem spotkania z Panem Krzysztofem Bolest?- Doradc? sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Marcina Korolca, będzie przybliżenie uczestnikom stanowiska polskiego rz?du w kontekście prowadzonych negocjacji propozycji Pakietu Energetyczno- Klimatycznego 2030.

Spotkanie moderować będzie Mariusz Mielczarek, Dyrektor ds.Sektora Publicznego i UE, Alstom in Poland.

Prosimy o zapis przez stronę.

Spotkanie jest bezpłatne i zarezerwowane dla firm członkowskich CCIFP. Odbędzie się wył?cznie w języku polskim. Prosimy o potwierdzenie obecności do 20.01.2014 na adres joanna.jaroch@ccifp.pl. Liczba miejsc jest ograniczona.

Więcej informacji: Joanna Jaroch – Pszeniczna, joanna.jaroch@ccifp.pl, 22 696 75 83

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin