Komitet CSR - etyka w biznesie


siedziba CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
bezpłatne

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Blisko 90% firm zrzeszonych w CCIFP deklaruje, że zasady i wartości etyczne wpisane s? w misję firmy. Czy jednak takie deklaracje przekładaj? się na realne działania i procedury? Czy firmy wiedz? czym właściwie jest etyka w biznesie i w jaki sposób należy ni? zarz?dzać? Jak faktycznie wygl?da wprowadzanie zasad etycznych w firmie i z jakimi wyzwaniami zmierzyć się będ? musieli przedsiębiorcy w najbliższych latach?

Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w trakcie najbliższego spotkania Komitetu CSR CCIFP. Zaprezentujemy Państwu również specjalne narzędzie, które pozwoli sprawdzić jak wygl?da zarz?dzanie etyk? w Państwa organizacji, a które elementy wymagaj? usprawnienia. Na koniec zaprosimy wszystkich uczestników do wspólnej dyskusji i wymiany doświadczeń.

Program spotkania:

  • Mariusz Kielich, Kierownik ds. Komunikacji CCIFP - wprowadzenie i przypomnienie wyników Barometru CCIFP w zakresie etyki w biznesie
  • Kamil Wyszkowski, Dyrektor Generalny Global Compact w Polsce, Olga Siedlanowska-Chałuda,  Section Head – Ethics & Anti-Corruption Global Compact - etyka w polskim biznesie - stan obecny, wyzwania, trendy światowe
  • Robert Sroka,  Koordynator Grupy roboczej ds. etyki i standardów odpowiedzialnego prowadzenia biznesu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego - prezentacja narzędzia do autodiagnozy w zakresie etyki

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 15.10.2017 poprzez formularz zapisu na stronie.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!