Komfort życia - dbałość o siebie i swoje zadowolenie w pracy

CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa
See on map

Język :
polski

Cena : 550 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 750 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Non ouvert

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte

>

Komfort życia, to nie tylko materialne udogodnienia, ale przede wszystkim dbałość o komfort życia wewnętrznego człowieka. Dla każdego oznacza to zupełnie coś innego ale dla wszystkich jest tak samo potrzebny. Nie ma lepszego lekarstwa na trudności niż nasza siła, energia, przekonania, myśli i emocje, które wspieraj? człowieka w codzienności i s? podpor?, której nikt inny nam nie zapewni.

W trakcie warsztatu przyjrzymy się swoim sferom życia, potrzebom, emocjom, a także doświadczymy w ćwiczeniach czym jest czas, komfort i gotowość do proszenia o pomoc oraz dania sobie prawa do błędu.

Dbałość o podstawowe "baterie" jest idealnym pocz?tkiem indywidualnego programu komfortu życia: baterie potrzeb, baterie emocji, baterie myśli, baterie ciała.

Warsztat skierowany do każdego, kto chce zadbać o swój komfort i zobaczyć, że można.

Osoba prowadz?ca :

Izabela Salicka - Konsultant, trener, facylitator, certyfikowany coach i mediator wewn?trzorganizacyjny. Promuje model Leadership Based on Dialog. Pracuje od 15 lat w projektach doradczych i rozwojowych. Prowadzi działania rozwojowe z managerami oraz z zespołami i zarz?dami. Posiada doświadczenie pracy w środowisku międzynarodowym. Wspiera organizacje, zespoły, managerów oraz pracowników w procesie poszukiwania rozwi?zań, wyjścia z impasu, dialogu ukierunkowanego na now? jakość relacji

Partner merytoryczny :

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!