Koalicja na rzecz walki z podróbkami.


CCIFP

Cena :
-

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Tworzenie wizerunku marki to proces złożony i długotrwały, kształtowany niejednokrotnie przez kilka pokoleń, wynik prac wielu zespołów przy olbrzymim zaangażowaniu ludzkim i finansowym. Rozpoznawalność Państwa marki w Polsce i uznanie dla jakości produktów s? bardzo wysokie. Dlatego też zależy nam, by wspólnie podejmować działania prowadz?ce do zmiany sposobu myślenia konsumentów. Proponujemy państwu zawi?zanie koalicji na rzecz walki z podróbkami w celu wypracowania wspólnej strategii działania. W ramach koalicji pragniemy zaproponować Państwu konkretne akcje promuj?ce społeczne zachowania.
Pierwsza z proponowanych akcji jest wł?czenie się do konkursu na rzecz kampanii społecznej „Oryginalne jest piękne”, którego celem jest przygotowanie plakatów i filmów do wykorzystania w społecznej kampanii na rzecz ochrony własności intelektualnej i walki z podróbkami w Polsce. Konkurs jest organizowany przez Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie we współpracy i pod patronatem Ministerstwa Kultury i Ministerstwa Finansów oraz Ambasadora Francji w Polsce. Zaproszenie do projektu firm francuskich to odpowiedź na Państwa oczekiwania wobec administracji publicznej, wyrażane wielokrotnie podczas spotkań Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce. To również wyraz uznania dla tradycji i zaangażowania firm i instytucji francuskich na rzecz ochrony własności intelektualnej i walki z podróbkami.

Mamy przyjemność poinformować Państwa, że program na rzecz ochrony własności intelektualnej został zapisany w strategii polskiego rz?du. Zyskuj?c jego zaangażowanie, kolejnym krokiem jest mobilizacja wszystkich partnerów podejmuj?cych walkę w obronie własności intelektualnej i przemysłowej. Tylko w przypadku wspólnych działań możemy mieć gwarancję, że zmieni się świadomość społeczna, a w konsekwencji będziemy mogli uzyskać trwał? zmianę w zachowaniach konsumentów.
Zachęcam Państwa do przyst?pienia do tego projektu, którego powodzenie zapewni tylko zintegrowane działanie wszystkich partnerów: producentów, dystrybutorów, pośredników, administracji publicznej, służb celnych, policji i mediów.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!