Klub PPP


Siedziba CCIFP, Mokotowska 19

Cena :
Spotkanie jest bezpłatne, zarezerwowane dla firm stowarzyszonych

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce zaprasza na spotkanieKlubu PPP, które odbędzie się we wtorek, 19 stycznia 2010 w godz. 9.00-11.00w siedzibie CCIFP, ul Mokotowska 19.

Klub odbędzie się w formie grupy roboczej aby konkretnie omówić szczegóły dotycz?ce Planów inwestycyjnych Miasta Warszawy na 2010 r. Będzie to wymiana doświadczeń w tej dziedzinie pozwalaj?c na bezpośredni dialog z przedstawicielami miasta Warszawy.

Spotkanie będzie prowadzone przez Pana Dyrektora Pawła Pawłowskiego oraz Pani? Karolinę Frytek z Biura Obsługi Inwestora Urzędu Miasta Warszawy. W celu przybliżenia konkretnych danych nt. planowanych projektów na spotkaniu pojawi? się również pracownicy BOI odpowiedzialni za wdrażanie konkretnych przedsięwzięć.

http://www.um.warszawa.pl/

Spotkanie odbędzie się w języku polskim. Istnieje możliwość zapewnienia tłumaczenia na język francuskim w cenie 500 PLN. Ta kwota zostanie rozdzielona pomiędzy słuchaczami w zależności od ilości chętnych.

UWAGA : Z powodu dużej liczby zapisów zamknięta jest lista uczestników na spotkanie 19.01.2010.
Została otwarta druga sesja spotkania z miastem Warszawa w dniu 26.01.2010 w godz. 09:00 - 11:00, na któr? serdecznie zapraszamy.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!