Klub Marketingu: Nowa generacja reklamy

Cena :
-

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Na spotkanie zaprosiliśmy dr hab. Rafała Krzysztofa Ohme – profesora SWPS, docenta Instytutu Psychologii PAN. Nasz ekspert zajmuje się problemem świadomości, emocji i zachowań konsumenckich.
Czytelnicy "Briefu" z pewności? znaj? publikacje dr Ohme na łamach tego pisma.
Dr Ohme w latach 1995-2002 odbywał staże naukowe w Stanford University i Kellogg Graduate School of Management. Członek EAESP, SPSP, APS, ASSC. Jest laureatem Nagrody Premiera RP, Prezydenta RP, Fundacji Nauki Polskiej, Stypendium Fulbrighta.

Jednym z tematów, jakie poruszymy podczas spotkania będzie tajemniczo brzmi?cy neuromarketing.

Klub Marketingu to wspólna inicjatywa Francuskiej Izby Przemysłowo - Handlowej i Magazynu "Brief". Zapraszamy wszystkie osoby, które pracuj? w firmach stowarzyszonych w działach marketingu i komunikacji.
Jeśli s? Państwo szczególnie zainteresowani pewn? tematyk?, prosimy o informacje.

Uprzejmie prosimy o telefoniczne lub internetowe potwierdzenie zamiaru przybycia.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!