Klub Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Cena :
-

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Znaczenie firm stowarzyszonych we Francuskiej Izbie Przemysłowo - Handlowej przejawia się nie tylko w wartości ich inwestycji, ale przede wszystkim w olbrzymim potencjale wiedzy i doświadczeń biznesowych opartych na znajomości europejskich i polskich realiów. Jednym z priorytetów naszej działalności jest wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, dlatego też proponujemy Państwu stworzenie Klubu MSP przy CCIFP.

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na pierwsze spotkanie Klubu małych i średnich przedsiębiorstw CCIFP. Celem pierwszego spotkania jest omówienie problemów, z którymi borykaj? się MSP oraz ustalenie zasad funkcjonowania Klubu.

Prosimy o potwierdzenie obecności pod adresem:
katarzyna.matuszewicz(@)ccifp.pl, tel: (22) 696 75 81.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!