Klub HR - Zarządzanie kompetencjami w firmie


CCIFP, Mokotowska 19, Warszawa

Cena :
-

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Na kolejnym spotkaniu klubu HR  poruszymy temat: Zarz?dzania kompetencjami w przedsiębiorstwie. Spotkanie odbędzie się w siedzibie CCIFP przy ulicy Mokotowskiej 19 a poprowadzi je Małgorzata Hunin z firmy Demos.

Zarz?dzanie kompetencjami - lub poprzez kompetencje - jest hasłem często używanym przez specjalistów Zarz?dzania Zasobami Ludzkimi (ZZL). Już od 2000 roku normy ISO weszły w obszar ZZL i obszar zarz?dzania (FD X 50-189, AFNOR). Norma ISO 9001 zaleca opracowanie opisów kompetencji jak i ocenę rzeczywistych kompetencji pracowników po to, aby wdrożyć system stałego ich ulepszania i rozwoju.

System zarz?dzania poprzez kompetencje stał się głównym instrumentem zarz?dzania Zasobami Ludzkimi i jednym z kluczowych instrumentów pilotażu przedsiębiorstwa.

Dzisiejsza praktyka zarz?dcza skłania do postawienia następuj?cych pytań:
Komu w codziennym działaniu służ? opisy kompetencji - czy tylko dyrektorom ds. Zasobów Ludzkich, czy także innym menedżerom w przedsiębiorstwach?
Jakimi narzędziami w zakresie zarz?dzania kompetencjami dysponuj? dzisiaj menedżerowie i specjaliści ds. Zasobów Ludzkich w polskich przedsiębiorstwach?
Jaki odczuwaj? braki w tej dziedzinie - jak je należy uzupełnić, aby móc zagwarantować przedsiębiorstwu skuteczny pilotaż systemu zarz?dzania opartego o kompetencje?

Program spotkania:

1. Jak zdiagnozować kompetencje pracownika ?
(stosowane narzędzia, ich celowość)
2. Do czego potrzebne s? nam dzisiaj opisy kompetencji ?
3. Komu naprawdę służ? opisy kompetencji ?
4. Jaka powinna być ścieżka wdrażania systemu opartego na kompetencjach ?
(czy wszyscy pracownicy powinni być nim objęci ?)
5. Jakie s? warunki sukcesu ?
6. Czego potrzebuj? dzisiaj menedżerowie ds. Zasobów Ludzkich aby sukces ten swojej firmie zapewnić ?

Grupa DEMOS, powstała 33 lata temu we Francji, posiada największ? ofertę szkoleniow? na rynku francuskim (1500 szkoleń); w Polsce jest obecna od 2004 roku. Międzynarodowa obecność Grupy DEMOS pozwala na realizację projektów o dużej skali, poprzez doradztwo w zakresie strategii operacyjnej, koordynację zespołów międzynarodowych, wdrażanie metod i narzędzi zarz?dzania spójnych ze strategi? przedsiębiorstw międzynarodowych jak i szkolenia- otwarte i na miarę.

Jeden z trzech obszarów działalności doradczej Grupy DEMOS, doradztwo w zakresie zarz?dzania kompetencjami, obejmuje następuj?ce działania:
- Wdrażanie zarz?dzania organizacj? przez kompetencje - przy użyciu narzędzi informatycznych
- Testy, bilanse i ocenę kompetencji
- Doradztwo w zakresie rekrutacji i opracowanie narzędzi informatycznych do oceny i rekrutacji
- Coaching i Teambuilding

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!