Klub HR


CCIFP, Widok 8, Warszawa

Cena :
bezpłatne, zarezerwowane dla firm stowarzyszonych w CCIFP (max. 2 osoby z firmy)

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Skuteczne ogłoszenie rekrutacyjne - jak trafić do właściwego kandydata w sytuacji niedoboru talentów?

 

Jak skonstruować ogłoszenie rekrutacyjne, by dotrzeć do kandydatów o właściwym profilu i zachęcić do aplikowania tych, na których nam zależy?

Jak przeprowadzić wstępn? selekcję przez ogłoszenie?

Jakie błędy najczęściej popełniaj? pracodawcy redaguj?c ogłoszenia rekrutacyjne?

Jak dokonać analizy potencjału kandydata do szybkiego rozwoju nowych umiejętności?

Jak ważna jest dwustronna relacja między skuteczn? rekrutacj? a budowaniem marki pracodawcy (employer branding)?

Pytania te dadz? pocz?tek dyskusji na temat skutecznej rekrutacji, która jest kluczowym etapem wstępnym do efektywnego zarz?dzania zasobami ludzkimi w firmie.

Recesja rzuciła nowe światło na podaż i zarz?dzanie talentami na całym świecie. Pomimo, że bezrobocie utrzymuje się na wysokim poziomie, przedsiębiorstwa zgłaszaj? trudności w zwi?zku z obsadzaniem kluczowych stanowisk. W oparciu o nasze obserwacje i doświadczenie, a także badania Manpower przedstawimy propozycje rozwi?zań dla wyzwań, przed którymi staj? działy HR poszukuj?c pracowników na zmieniaj?cym się rynku pracy.

DATA:                           wtorek, 16 listopad 2010

GODZINA:                16:00 – 18:00

MIEJSCE:                   siedziba CCIFP, Widok 8 (7 piętro), Warszawa

Zapisy i dodatkowe informacje >>>>

--------------------------------------------------------------------------------
Celem spotkań Klubu HR jest umożliwienie wymiany kontaktów i doświadczeń zawodowych dla osób pracuj?cych w działach personalnych w firmach. Spotkania te s? zaproszeniem do nieformalnej dyskusji na zaproponowany temat. Spotkanie odbędzie się w języku polskim. Uczestnictwo jest bezpłatne, zarezerwowane dla firm stowarzyszonych w CCIFP (max. 2 osoby z firmy). Ilość miejsc ograniczona.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!