Kierunek Francja w Bydgoszczy

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
See on map
Passé

L'événement est terminé.

>

W  ramach cyklu spotkań "Kierunek Francja - szansa i bariery" Monika Makulska, Doradca Centrum Rzowoju Biznesu CCIFP   zaprezentuje rynek francuski oraz perspektywy dla polskich eksporterów na spotkaniu zorganizowanym przez Kujawsko - Pomorski Klub Eksportera.

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!