Kierunek Francja - Opole Bezpłatne spotkania dla MŚP

Cena :
Bezpłatnie

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

TERMIN: 09.10.2007 w godz. 10.00-15.00

 

  

MIEJSCE WYDARZENIA: Urz?d Marszałkowski województwa opolskiego, ul. Piastowska 14 (sala na Ostrówku) w Opolu.  

 

  

TEMAT: Prezentacja rynku francuskiego, po której odbęd? się indywidualne spotkania z  doradcami CCIFP, którzy oszacuj? możliwości współpracy Państwa firmy z partnerami francuskimi.

  

Indywidualne spotkania dla przedsiębiorców i ocena perspektyw eksportowych przygotowywane s?  wcześniej przez ekspertów Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce na podstawie zgłoszeń.
W tym celu prosimy o kontakt z Centrum Rozwoju Biznesu CCIFP : 022 696 75 80.

SKIEROWANE DO: przedsiębiorców małych i średnich firm pragnacych rozwin?ć swoj? działalność na rynku francuskim.

 

  

WARUNKI UCZESTNICTWA: spotkanie bezpłatne, potwierdzenie uczestnictwa: tel 022 696 75 80 lub e-mail ccifp(@)ccifp.pl

 

  

HONOROWY PATRON SPOTKANIA: Józef Sebesta, Marszałek Województwa Opolskiego

Program  :

11.15 - Powitanie
Dyrektor Generalny CCIFP,   Magdalena Tran-Van,

Marszałek Województwa  Opolskiego, Józef Sebesta  


11.30 - ABC eksportu   do Francji - Prezentacja rynku francuskiego : zasady swobodnego przepływu osób, mienia i kapitału w UE, ogólna sytuacja ekonomiczna, wymiana handlowa pomiędzy Francj? a Polsk?, możliwości współpracy dla firm polskich
Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce, Magdalena Tran-Van, Dyrektor Generalny

12.15 – Jak współpracować z partnerem francuskim? – doświadczenia firm francuskich w PolsceCarrefour Polska, Andrzej Hojn, Yolaine Garnier


12.45 – 13.30  Koktajl

13.30 – 15.00  Spotkania indywidualne

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!