Język francuski w pracy sekretariatu i biura Zarządu

CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa
See on map

Język :
francuski

Cena : 600 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 800 PLN pozostałe osoby.

Non ouvert

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte

>

Szkolenie skierowane do wszystkich osób wykorzystuj?cych lub planuj?cych korzystać z języka francuskiego w aktywnościach zwi?zanych z prac? sekretariatu i biura Zarz?du.

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom wiedzy lub uzupełnienie i zaktualizowanie kompetencji z języka francuskiego w poniższych zagadnieniach:

  • zarz?dzanie obiegiem informacji i komunikacji telefonicznej
  • tworzenie dokumentów (emaile, listy, notatki służbowe, protokoły).
  • tworzenie notatek z posiedzeń i zebrań
  • komunikacja ustna

Szkolenie kładzie nacisk na praktyczny aspekt wykorzystywania języka,   oparte jest na różnorodnych metodach pracy m.in.: analizie autentycznych dokumentów, ćwiczeniach leksykalnych maj?cych na celu wprowadzenie specyficznej terminologii, ćwiczeniach tłumaczeniowych.

Przekazywane w trakcie szkolenia materiały (glossaire zawieraj?cy terminologię z dziedziny HR, w tym słownictwo, którego nie ma w słownikach) s? dla uczestników cennym narzędziem, z którego korzystaj? na długo po ukończeniu szkolenia.

Prowadz?cy:

Dorota Bruś –  tłumacz, wykładowca i coach biznesowy.Absolwentka Filologii Romańskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1990 roku prowadzi szkolenia w zakresie specjalistycznego języka francuskiego dla zarz?dów, wyższej kadry menedżerskiej i pracowników firm i instytucji, w tym m.in. dla: Parlamentu i Komisji   Europejskiej, Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie (w ramach projektu unijnego "Małopolski Radca Prawny przed s?dami Unii Europejskiej"),     Tepis (w ramach repetytoriów dla tłumaczy przysięgłych), Lubelskiego Stowarzyszenia Tłumaczy, KPMG, Wardyński i Wspólnicy, Prywatnej Wyższej Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, Credit Agricole Bank Polska, Citroën Polska, Deloitte Polska, Dentons, Edipresse Pologne SA, Gefco Polska, Lafarge Pologne SA,        Leclerc, Noble Concierge, Bergerat Monnoyeur, Eneria Sp. z o.o., Schneider Electric. Odbyła liczne staże i szkolenia językowe we Francji w obszarze prawa, finansów, księgowości i ekonomii. Dzięki nim posiada rozległ? wiedzę dotycz?c? specjalistycznego słownictwa, jak również różnic kulturowych i kontekstu prawno-biznesowego we Francji i w Polsce. Dorota Bruś organizowała i prowadziła szkolenia z języka francuskiego specjalistycznego dla uczestników programu „Master HEC en Science de Gestion Approfondies” (MBA) w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz wykłada na UMCS w Lublinie w ramach programu „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy”- język specjalistyczny. Z Francusko-Polsk? Izb? Gospodarcz? współpracuje od 2004 roku. Jest stałym metodykiem i lektorem na kursach rocznych, półrocznych, szkoleniach dla firm oraz szkoleniach jednodniowych, w takich tematach jak: francuski biznesowy, prawniczy, finansowy, kursy specjalistyczne dla tłumaczy, księgowość, prawo pracy, postepowanie przed s?dami, handel, nieruchomości, bankowość i ubezpieczenia, zamówienia publiczne. Pani Dorota jest również coachem w zakresie budowania relacji biznesowych na styku Polska – Francja.

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!