Szkolenie Rozwój kompetencji  •  Komunikacja i PR

Język francuski w księgowości - kurs specjalistyczny

Język :
francuski

Cena : 899 zł

Osobom, które anulują swój udział w szkoleniu do 5 dni przed spotkaniem, zwracane jest 100% kosztów szkolenia. Osobom, które anulują swój udział później, czyli na krócej niż 5 dni roboczych przed szkoleniem, koszty nie są zwracane.

Passé

L'événement est terminé.

Kurs francuski w księgowości i finansach trwa od 13.10.2022 do 17.11.2022, w czwartki, w godzinach 17.00-18.30. Zapisy na ccifp@ccifp.pl.

Czas trwania szkolenia : 12 godzin szkoleniowych (6 spotkań po 90 minut).

Szkolenie online, na platformie zoom. Będzie się odbywało w czwartki w godzinach 17.00-18.30

 

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane do udziału w specjalistycznym kursie języka francuskiego dla pracowników księgowości i finansów. 

 

Cel szkolenia:

nabycie umiejętności prawidłowego rozumienia słownictwa finansowego i księgowego oraz posługiwania się nim w mowie i w piśmie w celu skutecznego komunikowania się ze stroną francuską

 

Program:

  1. Słownictwo księgowe i finansowe czyli m.in. jak rozmawiać z francuskim odbiorcą o amortyzacji, umorzeniu, utracie wartości, odpisach aktualizujących, rezerwach i podatku odroczonym, wycenie poszczególnych aktywów trwałych, inwentaryzacji, różnicach kursowych, sposobach i terminach płatności, itp.  - omówienie zestawienia najczęściej używanych czasowników, przymiotników, rzeczowników i przyimków „księgowych”
  2. Analiza francuskich dokumentów księgowych – dowody księgowe, faktury, sprawozdania finansowe sporządzane według zasad UOR i MSSF, maile o tematyce księgowej i finansowej
  3. Wybrane zagadnienia gramatyczne przydatne przy omawianiu kwestii finansowych i rachunkowych
  4. Polska a francuska rzeczywistość rachunkowa – podobieństwa i różnice (jak przystępnie wyjaśniać stronie francuskiej zawiłości polskich przepisów dotyczących rachunkowości i podatków)

 

Szkolenie z języka francuskiego przeznaczone jest dla księgowych oraz osób, które w ramach wykonywanych przez siebie obowiązków mają kontakt ze słownictwem księgowym i finansowym.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!