Szkolenie

Język francuski biznesowy - kurs doszkalający do egzaminu DFP Affaires C1


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : francuski

Cena :
960 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 1100 PLN pozostałe osoby.

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Trzymiesięczny kurs specjalistyczny, przygotowujący do egzaminu DFP Affaires  C1

 

Zajęcia odbywają się w okresie 13.03.2019 - 12.06.2019 (środy) w godzinach 17.30 - 19.00

Zajęcia prowadzone s? w oparciu o skrypt zawieraj?cy materiały źródłowe oraz dokumenty maj?ce powszechne zastosowanie w biznesie. Dzięki praktycznej metodzie nauczania, uczestnicy kursu ćwicz? umiejętności swobodnego porozumiewania się we współczesnym świecie biznesu, jednocześnie rozwijaj?c umiejętności pisania, wypowiadania się, a także praktycznego stosowania zasad gramatycznych.

Wykorzystujemy autorski program nauczania, którego celem jest pogłębienie wiedzy słuchaczy i ich umiejętności językowych.

Do kogo skierowany jest kurs ?

Zapraszamy osoby zainteresowane poszerzeniem znajomości języka francuskiego o zagadnienia biznesowe, tematy zwi?zane z funkcjonowaniem firmy oraz różnice kulturowo-biznesowe pomiędzy Francj? a Polsk?, które chciałyby w czerwcu 2019 r. zdać egzamin DFP Affaires na poziomie   C1.

Wymagana jest znajomość języka francuskiego na poziomie min. B2.

Kurs obejmuje 3 miesi?ce, co przekłada się na 12 spotkań, czyli 24 godziny lekcyjne.

W programie, m.in.:

  • Rozumienie i używanie dokumentów z dziedziny HR oraz ćwiczenie sytuacji rozmowy rekrutacyjnej
  • Zarz?dzanie relacjami z Klientem
  • Przygotowanie oferty, uzupełnianie kosztorysu i umowy
  • Zarz?dzanie relacjami i komunikacj? z dostawcami
  • Omawianie bież?cych wydarzeń, strategii oraz danych cyfrowych
  • Argumentowanie i przekonywanie, synteza informacji i czynny udział w zebraniach
  • Reagowanie na spontaniczne sytuacje
  • Dostosowanie swojej wypowiedzi do sytuacji oraz do interlokutora

Kurs przygotowuje do egzaminów  Paryskiej Izby Przemysłowo-Handlowej (CCIP)  DFP D'Affaires C1 :

http://www.lefrancaisdesaffaires.fr/tests-diplomes/diplomes-francais-professionnel-dfp/affaires/

Zapisy na kurs przyjmujemy do 28 lutego, a na egzamin do 31 maja 2019r.

Egzamin DFP Affaires C1 odbędzie się podczas czerwcowej sesji egzaminacyjnej : 12 - 14 czerwca 2019 r.

SZCZEGÓŁY >>>>

 

Prowadz?cy:

Dorota Bruś –  tłumacz, wykładowca i coach biznesowy.Absolwentka Filologii Romańskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1990 roku prowadzi szkolenia w zakresie specjalistycznego języka francuskiego dla zarz?dów, wyższej kadry menedżerskiej i pracowników firm i instytucji, w tym m.in. dla: Parlamentu i Komisji   Europejskiej, Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie (w ramach projektu unijnego "Małopolski Radca Prawny przed s?dami Unii Europejskiej"),     Tepis (w ramach repetytoriów dla tłumaczy przysięgłych), Lubelskiego Stowarzyszenia Tłumaczy, KPMG, Wardyński i Wspólnicy, Prywatnej Wyższej Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, Credit Agricole Bank Polska, Citroën Polska, Deloitte Polska, Dentons, Edipresse Pologne SA, Gefco Polska, Lafarge Pologne SA,        Leclerc, Noble Concierge, Bergerat Monnoyeur, Eneria Sp. z o.o., Schneider Electric. Odbyła liczne staże i szkolenia językowe we Francji w obszarze prawa, finansów, księgowości i ekonomii. Dzięki nim posiada rozległ? wiedzę dotycz?c? specjalistycznego słownictwa, jak również różnic kulturowych i kontekstu prawno-biznesowego we Francji i w Polsce. Dorota Bruś organizowała i prowadziła szkolenia z języka francuskiego specjalistycznego dla uczestników programu „Master HEC en Science de Gestion Approfondies” (MBA) w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz wykłada na UMCS w Lublinie w ramach programu „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy”- język specjalistyczny. Z Francusko-Polsk? Izb? Gospodarcz? współpracuje od 2004 roku. Jest stałym metodykiem i lektorem na kursach rocznych, półrocznych, szkoleniach dla firm oraz szkoleniach jednodniowych, w takich tematach jak: francuski biznesowy, prawniczy, finansowy, kursy specjalistyczne dla tłumaczy, księgowość, prawo pracy, postepowanie przed s?dami, handel, nieruchomości, bankowość i ubezpieczenia, zamówienia publiczne. Pani Dorota jest również coachem w zakresie budowania relacji biznesowych na styku Polska – Francja.

 

Schedule

13 marzec 2019
13:00 Zajęcia trwają do 10 czerwca 2019

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!