Webinar  •  Webinar  •  Szkolenie

Jak wypracować konstruktywny dialog z zarządem francuskim?

Siedziba Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej, Al. Jerozolimskie 93, 02-001, Warszawa
See on map

Język :
polski

Cena : 549 zł + VAT

Osobom, które anulują swój udział w szkoleniu do 5 dni przed spotkaniem, zwracane jest 100% kosztów szkolenia. Osobom, które anulują swój udział później, czyli na krócej niż 5 dni przed szkoleniem, koszty nie są zwracane.

Passé

L'événement est terminé.

Szkolenie rozwojowe dla osób pracujących w polsko-francuskich organizacjach

Czym charakteryzuje się francuski sposób komunikowania i zarzadzania? Jaka jest specyfika francuska wdrażania nowych pracowników w firmie?

W jaki sposób pogłębienie wiedzy i świadomości na temat różnic kulturowych, może poprawić wzajemne zrozumienie i współpracę?

Odpowiedzi na te między innymi pytania dostarczy to unikatowe szkolenie z kompetencji międzykulturowych.

 

Nasz cel:

Wypracowanie podstaw skutecznej komunikacji w środowisku polsko-francuskim!

Program

1. Wprowadzenie: Jakie „dekodery” pozwolą nam lepiej zrozumieć francuska mentalność w kontekście kultury biznesowej? Czego Francuzi mogą oczekiwać od Polaków? A czego Polacy oczekują od Francuzów?

                                                                                                                     

2. Komunikacja: uświadomienie sobie aspektów francuskiej kultury biznesowo-menedżerskiej przez pryzmat następujących elementów:

 

  • kultury indywidualnej vs. kolektywnej
  • komunikacji tzw. implicite vs. explicite (komunikacja nisko i wysoko kontekstowa), pośrednia i bezpośrednia, emocjonalna i neutralna
  • komunikacja, potrzeba syntezy i struktury
  • delegowanie, kontrolowanie (potrzeba feed-back’u)
  • zaufanie, odwaga, podejmowanie ryzyka
  • podejmowanie decyzji, arbitraż

 

3. Podsumowanie :  Jakich „pułapek” unikać i  jakie złote reguły wypracować, aby współpraca z Zarządem francuskim była w pełni efektywna?

Prowadzenie

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!