Jak tworzyć sieci powiązań i rekomendacji w środowisku technicznym?


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Cena :
800 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 1100 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone (przy zapisie na cały kurs jedno szkolenie z dziesięciu jest gratis)

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Zajęcia z cyklu "KLUCZOWE KOMPETENCJE SPRZEDAŻOWE DLA INŻYNIERÓW KONSULTANTÓW"

 

>

Szkolenie przewiduje przegl?d metod i sposobów na bardziej lekkie osi?ganie nowych kontaktów. Uczestnicy zrozumiej? istotę posiadania rozległej bazy kontaktowej, także w firmie u Klienta i kontrahenta. Będ? też chętniej prosić o rekomendacje, by uzyskać now? sprzedaż.

 • Istota osobistego zaangażowania się w pracę w sprzedaży v. wartość dodana do sprzedaży
 • Mechanizm zarz?dzania informacj? techniczn?
 • Media społecznościowe w praktyce sprzedażowej
 • Sztuka networkingu
 • Proszenie Klienta o rekomendacje

Dla kogo jest ten kurs?
Kurs przeznaczony jest dla inżynierów i techników, zawodowo zajmuj?cych się sprzedaż? usług/produktów skomplikowanych technologicznie.
Program inspirowany jest francuskim systemem edukacji, który od lat, na różnych poziomach, uczy zawodu „technik, inżynier – handlowiec” (technico-commercial).

Program kursu :

Termin

Temat

22.02.2013

Jak oszczędzać czas w sprzedaży specjalistycznej i pozyskiwać projekty z potencjałem?

8.03.2013

Jak przeprowadzić spotkanie sprzedażowe? Praktyczny warsztat i check lista

22.03.2012

Jak zadawać pytania w trakcie spotkania sprzedażowego? Praktyczny warsztat

05.04.2013

Jak stworzyć ofertę wyróżniaj?c? się wobec konkurencji? Praktyczny warsztat angażowania Klienta w proces budowania oferty i przygotowywania specyfikacji produktu?

26.04.2013

Jak pracować z trudnymi Klientami?

17.05.2013

Jak prezentować produkt specjalistyczny, by odnieść sukces w sprzedaży? Praktyczny warsztat i sesja z kamer?

7.06.2013

Negocjacje z kupcami

21.06.2013

Jak tworzyć sieci powi?zań i rekomendacji w środowisku technicznym?

13 września 2013

Finanse dla inżyniera - konsultanta cz.1,

27 września 2013

Finanse dla inżyniera - konsultanta cz.2

Co nas wyróżnia?

 • Pogram dedykowany inżynierom - konsultantom
 • Modułowy program – elastyczny dobór szkoleń wg indywidualnych potrzeb
 • Trenerzy, z wykształcenia inżynierowie, z wieloletni? praktyk? sprzedażow?, dzisiaj wspieraj?cy firmy z różnych branż, w osi?ganiu konkretnych rezultatów sprzedażowych i finansowych
 • Warsztatowa formuła i praktyczne podejście do prezentowanych kompetencji
 • Nowatorski program, np. finanse dla inżynierów - konsultantów
 • Uznawany w środowiskach francuskich dyplom kompetencji (technico-commercial) sygnowany znakiem CCIFP (do jego uzyskania potrzebne jest wysokie zaangażowanie uczestników kursu)

Rezultaty:

Kurs to przede wszystkim możliwość uzyskania drugiej, wysokiej kompetencji handlowej u pracowników z wykształceniem inżynieryjnym, technicznym. Kurs, oparty na systemie uczenia się dorosłych, inspiruje do dokonywania stałej analizy działań i wyci?gania wniosków. Dzięki takiej postawie firma uzyskuje pracownika:

 • Zainteresowanego stałym podejmowaniem działań pro-sprzedażowych i poszukiwaniem sposobów na osi?gnięcie większej efektywności zawodowej,
 • Zdolnego szacować rentowność planowanych działań i skoncentrowanego na osi?ganiu celów biznesowych,
 •   Zdolnego podejmować działania sprzedażowe dopasowane do rynku, wyróżniaj?ce go od konkurencji

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!