Jak skutecznie nabywać prawa własności intelektualnej do dzieł stworzonych przez pracowników


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
200 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 450 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Utwory w rozumieniu prawa autorskiego lub inne dobra niematerialne stanowi? niejednokrotnie aktywa o znacznej wartości. Nowe oprogramowanie, procedury obrotu dokumentów, opisy strategii biznesowych, czy materiały reklamowe powstaj? często w wyniku pracy zatrudnianych przez firmę osób. Wbrew często przytaczanym opiniom, nie zawsze jednak i nie w pełnym zakresie prawa do tych dóbr przechodz? na firmę. Celem szkolenia będzie zatem przybliżenie zasad, od których zależy zabezpieczenie interesów firmy przez jak najszersze uzyskanie praw własności intelektualnej do dzieł stworzonych przez pracowników.

Plan szkolenia

  • rodzaje praw własności intelektualnej, które mog? powstać jako efekt wykonywania obowi?zków służbowych;
  • utwory pracownika/współpracownika chronione prawem autorskim – kryteria ochrony prawnoautorskiej;
  • autorskie prawa osobiste i maj?tkowe;
  • prawa zależne, prawa pokrewne i prawa do wizerunku pracownika – inne prawa ważne dla pracodawcy;
  • wymogi dla umów zawieranych z twórcami i najczęściej popełniane błędy;
  • utwory pracownicze w sensie ścisłym oraz utwory tworzone przez współpracowników, w tym managerów – prawa pracodawcy i ograniczenia w nabywaniu tych praw;
  • prawa własności przemysłowej – wynalazki, znaki towarowe, wzory przemysłowe i in. – które mog? powstać jako efekt wykonywania obowi?zków służbowych oraz ich nabywanie przez pracodawcę;
  • roszczenia pracowników/współpracowników;
  • case study.

Prowadz?cy :

Ewa Kacperek, radca prawny

Ewa Kacperek zajmuje stanowisko counsela w Departamencie Prawa Własności Intelektualnej, Mediów i Nowych Technologii kancelarii Hogan Lovells w Warszawie. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej oraz nieuczciwej konkurencji. Doradza polskim i międzynarodowym korporacjom w zakresie ochrony znaków towarowych, praw autorskich, zwalczania nieuczciwej konkurencji, umów licencyjnych i ochrony danych osobowych, jak również w zakresie usług świadczonych drog? elektroniczn?.  

Piotr Zawadzki, adwokat i aplikant rzecznikowski

Piotr Zawadzki jest członkiem Departamentu Prawa Własności Intelektualnej, Mediów i Nowych Technologii w warszawskim biurze Hogan Lovells. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, a w szczególności w zagadnieniach ochrony znaków towarowych, prawie autorskim, jak również prawie nieuczciwej konkurencji. Piotr wielokrotnie pracował przy postępowaniach s?dowych, w tym tocz?cych się przed S?dem Najwyższym, jak również przy postępowaniach przed organami administracji publicznej, zarówno polskimi, jak i unijnymi.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!