Jak skutecznie komunikować się przez telefon w języku francuskim? [event]


Warszawa, Hotel Sobieski, plac Zawiszy

Język : Polski

Cena :
2000 PLN

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Specjalistyczne szkolenie językowe

Intensywne, jednodniowe szkolenie z francuskiego specjalistycznego dla osób, które w szybki sposób chc? pogłębić swoje kompetencje językowe w zakresie prowadzenia rozmów telefonicznych w języku francuskim w kontekście zawodowym.

Celem szkolenia jest:

 ?poprawa jakości komunikacji telefonicznej w jęz. francuskim

 ?usunięcie blokady językowej, pojawiaj?cej się w czasie rozmów telefonicznych przeprowadzanych w jęz. obcym

 ?zwiększenie płynności wypowiedzi

 ?opanowanie niezbędnych zwrotów telefonicznych

 ?wyeliminowanie złych praktyk językowych

 ?nabycie umiejętności reagowania w sytuacjach nieprzewidywalnych i trudnych

 ?kształtowanie wizerunku firmy, poprzez jakość rozmów telefonicznych

W programie:

1.Diagnoza problemów uczestników w kontekście prowadzenia rozmów tel. w jęz. francuskim

2.Prezentacja i opanowanie niezbędnych zwrotów używanych na poszczególnych etapach rozmowy telefonicznej

3.Zwroty, których bezwzględnie należy unikać

4.Praca nad efektownym stylem rozmowy telefonicznej: ton głosu, dykcja, intonacja

5.Technika aktywnego słuchania w rozmowie telefonicznej

6.Zadawanie pytań, argumentowanie, posługiwanie się językiem pozytywów i korzyści

7.Sporz?dzanie notatek z przeprowadzonej rozmowy telefonicznej

8.Ustne raportowanie przełożonemu przebiegu przeprowadzonej rozmowy

9.Różna tematyka przeprowadzanych rozmów telefonicznych

Wymagany minimalny poziom min. języka ogólnego: B1

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin