Jak oszczędzać czas w sprzedaży specjalistycznej i pozyskiwać projekty z potencjałem?


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
800 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 1100 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone (przy zapisie na cały kurs jedno szkolenie z dziesięciu jest gratis)

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Kurs "Kluczowe kompetencje sprzedażowe dla inżynierów konsultantów" - zajęcia pierwsze.

 

>

Dla kogo jest ten kurs?

Kurs przeznaczony jest dla inżynierów i techników, zawodowo zajmuj?cych się sprzedaż? usług/produktów skomplikowanych technologicznie.

Program inspirowany jest francuskim systemem edukacji, który od lat, na różnych poziomach, uczy zawodu „technik, inżynier – handlowiec” (technico-commercial).

Co nas wyróżnia?

 • Pogram dedykowany inżynierom - konsultantom
 • Modułowy program – elastyczny dobór szkoleń wg indywidualnych potrzeb
 • Trenerzy, z wykształcenia inżynierowie, z wieloletni? praktyk? sprzedażow?, dzisiaj wspieraj?cy firmy z różnych branż, w osi?ganiu konkretnych rezultatów sprzedażowych i finansowych
 • Warsztatowa formuła i praktyczne podejście do prezentowanych kompetencji
 • Nowatorski program, np. finanse dla inżynierów - konsultantów
 • Uznawany w środowiskach francuskich dyplom kompetencji (technico-commercial) sygnowany znakiem CCIFP (do jego uzyskania potrzebne jest wysokie zaangażowanie uczestników kursu)

Rezultaty:

Kurs to przede wszystkim możliwość uzyskania drugiej, wysokiej kompetencji handlowej u pracowników z wykształceniem inżynieryjnym, technicznym. Kurs, oparty na systemie uczenia się dorosłych, inspiruje do dokonywania stałej analizy działań i wyci?gania wniosków. Dzięki takiej postawie firma uzyskuje pracownika:

 • Zainteresowanego stałym podejmowaniem działań pro-sprzedażowych i poszukiwaniem sposobów na osi?gnięcie większej efektywności zawodowej,
 • Zdolnego szacować rentowność planowanych działań i skoncentrowanego na osi?ganiu celów biznesowych,
 •   Zdolnego podejmować działania sprzedażowe dopasowane do rynku, wyróżniaj?ce go od konkurencji

Czas trwania: całodniowe szkolenie (pi?tek) w okresie:styczeń – czerwiec 2013

Częstotliwość: 10 spotkań x 8h

Jaki jest koszt?

 • Cena pojedynczego szkolenia:
  • 800 PLN netto - pracownicy firm stowarzyszonych w CCIFP
  • 1 100 PLN netto - pozostałe osoby
 • Przy zapisie na cały cykl, jedno szkolenie w pakiecie jest bezpłatne!
  • 7 200 PLN netto zamiast 8 000 PLN - pracownicy firm stowarzyszonych w CCIFP
  • 9 900 PLN zamiast 11 000 PLN - pozostałe osoby

Warunkiem skorzystania z rabatu jest dokonanie przedpłaty za cały cykl do 22 lutego 2013 wł?cznie.

Rezerwacja zostanie dokonana na firmę, z możliwości? modyfikowania nazwisk zgłaszanych pracowników w trakcie trwania cyklu.

Program spotkania :

Podczas pierwszego szkolenia 22 lutego 2013 roku uczestnicy będ? w praktyce trenować najważniejsze rozmowy z Klientami (pytać o budżet, zabezpieczać sprzedaż przed konkurencj?, pytać Klienta o decyzję) i szukać klucza do maksymalizowania wyniku swojej sprzedaży. Uczestnicy określ? również decyduj?ce działania dla osi?gania założonych celów finansowych (targetów) w swojej pracy. Pozwoli to – w praktyce - sprawnie osi?gać decyzje Klientów i angażować uwagę w rokuj?ce projekty. Będ? je oceniać w dwóch kategoriach: sprzedażowej i merytorycznej.

 • GTD, priorytetyzacja, monitorowanie efektów
 • Zabezpieczanie sprzedaży – duże projekty i w?sko wyspecjalizowane usługi
 • Rozpoznawanie rokuj?cych Klientów
 • Rozmowy o budżecie

Partner merytoryczny :

Osoby prowadz?ce kurs:

Marcin Sałek – trener wiod?cy kursu i współautor jego koncepcji; absolwent Politechniki Warszawskiej, specjalność: budowa podziemnych urz?dzeń i kopalń; praktyk sprzedaży i negocjacji w obszarze B2B, autor wielu działań naprawczych w zakresie systemów sprzedaży. Certyfikowany trener firm: Zenger Miller/ Learning International.   Autorytet w dziedzinie doskonalenia profesjonalnych kompetencji sprzedażowych. Ma za sob? setki godzin pracy z siłami sprzedaży wielu branż i specjalności – w formie szkoleń, instruktaży oraz interwencji w miejscu pracy (także u Klienta).Realizuje audyty efektywności funkcjonowania zespołów, szkoli z zakresów zarz?dzania, komunikacji, obsługi klienta. Interesuje się modelarstwem.

Szkolił m.in. w: 3M, Siemens, HP/Compaq, HCI, RR Donneley, Thomson, Alcatel, Polkomtel, Merck, Wizja TV/UPC, AMP, Deutsce Bank, BPH, PKO SA, PKO BP, Grundfos, Polfactor, Eden Springs, Oce, Vattenfall, Grupa Lotos, Peugeot Polska, Carserwis S.A., Dialog S.A., Ricoh Polska, Agora S.A., Infovide-Matrix S.A., Roche, Nepentes S.A. i inne.

Dariusz Pomianowski – trener i praktyk sprzedaży i negocjacji; absolwent Politechniki Warszawskiej na wydziale Geodezji i Kartografii, a także: Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Strathclyde w Glasgow; certyfikowany trener Zenger Miller/Learning International, Kepner – Tregoe Autorytet w dziedzinie doskonalenia profesjonalnych kompetencji sprzedażowych. Z siłami sprzedaży wielu branż pracował w formie: szkoleń, instruktaży oraz interwencji w miejscu pracy (także u Klienta).Specjalizuje się w obszarach: audyty efektywności funkcjonowania zespołów, sprzedaż, negocjacje, komunikacja, praca z Klientem.   Kocha życie i bawi się każd? chwil?.

Szkolił m.in. w: Hewlett Packard, McKinsey & Co, Sanofi-Biocom, SCA, DuPont, Covidien, S.C. Johnson, Kimberly-Clark, Alcatel, Grupa Żywiec, Seita, Grundfos, Boehringer Ingelheim, Exact Software, Energis, Lundbeck, Nordea, BPH, Elektrim, Thomson, GlaxoSmithKline, Roche, Pfizer, Merck, Park Davis, Ferring, Wyeth Lederle, Siemens, Hapag Lloyd, Nokia Siemens Networks, Lafarge, Wrigley, PKN Orlen, RR Donnelly, Rolls Royce, ZUS, Peugeot, UBS, State Street, Royal Bank of Scotland, Nestle.

Elżbieta Tokarska – praktyk finansów w organizacjach (główna księgowa, prezes, właściciel), wykładowca: rachunkowości min. na kursie dla księgowych i głównych księgowych, studium pomaturalnego o kierunku finanse i bankowość, elementy budżetowania w Europejskiej Akademii Planowania Finansowego, w 2010 r. członek jury odpowiedzialny za ocenę prac dyplomowych uczestników studium II stopnia EFC.   Współzałożycielka stowarzyszenia Europejskiej Federacji Doradców Finansowych – obecnie członek, a w latach 2007 – 2010 Przewodnicz?ca Komisji Rewizyjnej i Przewodnicz?ca Komisji ds. standaryzacji zawodu. Uprawia jogę i sztuki walki.


 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!